All for Joomla All for Webmasters

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych na stronie GUNB

Od stycznia 2016 roku, w myśl obowiązujących przepisów, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego publikowane są wyniki badań próbek wyrobów budowlanych. Badania są wykonywane przez wyspecjalizowane, akredytowane laboratoria na zlecenie organów nadzoru budowlanego. Publikacja obejmuje m.in. nazwę i dane identyfikujące wyrób budowlany, nazwę i adres producenta/upoważnionego przedstawiciela/importera, zamierzone zastosowanie wyrobu, zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe oraz sprawozdanie z badania zawierające ocenę i interpretację wyników (w formie pliku pdf).

Jak wynika z otrzymanych od laboratoriów badawczych sprawozdań, ponad połowa badanych próbek wyrobów otrzymała ocenę negatywną. Najwięcej nieprawidłowych wyników otrzymano w grupach wyrobów do izolacji cieplnej, membran (folie i papy), cementów, okien i drzwi, grzejników. Należy tu wyjaśnić, że w większości przypadków organy nadzoru budowlanego pobierając do badań próbki wyrobów, kierują się wątpliwościami, co do spełnienia przez nie deklarowanych właściwości. Wątpliwości te pochodzą z praktyki organów, z informacji uzyskiwanych z rynku, od inwestorów oraz innych organów.

Wyniki opublikowane są na stronie GUNB: http://bip.gunb.gov.pl/index_probki.php

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony