All for Joomla All for Webmasters

Konkurs ŚlOIIB „Inżynier Roku 2019” rozstrzygnięty

 

 

W tym roku po raz drugi zorganizowano w ŚlOIIB konkurs „Inżynier Roku” dla członków śląskiego samorządu zawodowego. Ważnym celem konkursu jest promocja zawodu inżyniera budownictwa poprzez wyróżnienie osób uczestniczących w projektowaniu lub realizacji ciekawych obiektów budowlanych oraz prezentację tych obiektów. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 października 2020.

Konkurs dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych przez naszych członków, albo z ich udziałem, na terenie kraju w roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu. Są to:

  • obiekty kubaturowe i inne inżynierskie,
  • obiekty liniowe (infrastruktura).

Ustanowiono 3 kategorie konkursu:

  • PROJEKTANT ROKU,
  • KIEROWNIK BUDOWY ROKU,
  • INSPEKTOR NADZORU ROKU.

Zgodnie z Regulaminem do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby będące czynnymi członkami ŚlOIIB w Katowicach i które miały czynny udział w realizacji obiektu budowlanego lub opracowaniu jego projektu. Regulamin dopuszcza zgłoszenie zespołu projektowego, grupy składającej się z kierownika budowy i kierowników robót lub zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, uczestniczących w realizacji pewnej części tego samego obiektu budowlanego.

Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie do 30 września 2020 wniosku w formie pisemnej, zgodnej z Regulaminem konkursu; w związku z pandemią koronawirusa termin nadsyłania wniosków został przesunięty uchwałą Rady ŚlOIIB z ogłoszonego wcześniej terminu 30 czerwca. W przepisowym czasie wpłynęło 7 wniosków dotyczących 11 osób w 5 grupach.

 

Komisja konkursowa - powołana uchwałą Rady ŚlOIIB na kadencję 2018-2022 - w składzie:

przewodniczący:  Waldemar Szleper

członkowie: Jacek Kawalec, Krzysztof Kolonko, Barbara Twardosz-Michniewska, Piotr Wyrwas wyłoniła następujących zwycięzców.

 

W grupie obiekty kubaturowe i inne inżynierskie:

Kategoria 1 - Projektant Roku 2019 - Zespół Projektantów: Arkadiusz Bula SLK/BO/9643/16, Arkadiusz Puszek SLK/BO/9863/17

za wykonanie: „Projektu rozbudowy i formowania zapór składowiska żelazny most do rzędnej koron 180,00 m n.p.m. w zakresie budowy stacji segregacji i zagęszczania odpadów wraz z układem technologicznym w Rudnej”.

 

 

 

Kategoria 2 - Kierownik budowy/robót Roku 2019: Marek Rotkegel SLK/BO/2879/01

za realizację inwestycji: „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym przy ul. Zamkowej 4”.

 

 

 

Kategoria 3 - Inspektor nadzoru Roku 2019: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:
branża konstrukcyjno-budowlana: Marcin Nieckarz SLK/BO/4762/01

branża instalacyjna-elektryczna: Wiesław Niemczyk SLK/IE/0892/02
branża instalacyjna-sanitarna: Roman Wilczek SLK/IS/0072/01

za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: „Budową budynku pomostu sekcji kajakarskiej Młodzieżowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego (MOSM) działającego przy MOSiR Tychy przy ul. Parkowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany” (Marina).

 

 

 

W grupie obiekty liniowe (infrastruktura):

Kategoria 1 - Projektant Roku 2019 - Zespół Projektantów: Iwona Chadryś SLK/IS/6713/10, Ewa Hermańska-Kaczmarczyk SLK/IS/9703/16

za wykonanie: „Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Czepurka, Gmina Janów.

 

Kategoria 2 - Kierownik budowy/robót Roku 2019: Piotr Golda SLK/BO/9329/03

za udział w inwestycji: „Budowa autostrady A1 odcinka H o długości 16,7 km od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki”.

 

 

 

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony