All for Joomla All for Webmasters

RADA ŚlOIIB – 03.03.2016 roku

W dniu 03 marca 2016 roku, w Katowicach - Giszowcu przy ulicy Adama 1b, odbyło się pierwsze w 2016 roku posiedzenie Rady ŚlOIIB. Było ono głównie poświęcone finansowemu zamknięciu 2015 roku oraz prezentacji sprawozdań z działalności Rady i organów ŚlOIIB za 2015 rok.
Przedstawione sprawozdania będą częścią materiałów na XV Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 roku.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Franciszek Buszka – przewodniczący  Rady ŚlOIIB.

W trakcie posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB 
w dniu 17.12.2015 roku, zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, podjęto uchwałę o przyjęciu protokołów z posiedzeń  Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w okresie od 17.12.2015 do 01.03.2016 roku oraz zapoznano się ze stanem środków finansowych ŚlOIIB. 

Następnie Rada przyjęła uchwałą zaprezentowaną przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB - Franciszka Buszkę, realizację budżetu za rok 2015.

Andrzej Nowak - zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, przedstawił zakres prac kończących modernizację i wyposażanie siedziby ŚlOIIB w Katowicach - Giszowcu przy ul. Adama 1b.  

W ramach prezentacji sprawozdań Rady i organów, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB - Andrzej Nowak przekazał informacje statystyczne ŚlOIIB za rok 2015 oraz posumowanie realizacji zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji w zakresie szkoleń, prenumeraty i korzystania z programów na portalu PIIB w 2015 roku. Zestawienie obejmowało szkolenia organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, Placówki Terenowe oraz szkolenia organizowane lub współorganizowane w różnych formach przez ŚlOIIB („Spotkania z ekspertem”, „Podzielmy się wiedzą”, szkolenia w starostwie w Tarnowskich Górach, szkolenia w ramach konferencji, Regionalnych Dni Budowlanych, Forum Budownictwa Śląskiego oraz wyjazdy techniczne).

W trakcie posiedzenia, Rada ŚlOIIB, zatwierdziła uchwały Prezydium Rady ŚlOIIB podjęte pomiędzy posiedzeniami Rady ŚlOIIB oraz podjęła uchwałę o przyjęciu do wiadomości uchwał pokontrolnych OKR ŚlOIIB.

Jedna z uchwał zatwierdzających uchwałę Prezydium Rady ŚlOIIB dotyczyła organizacji FESTYNU dla członków ŚlOIIB oraz ich rodzin, z okazji przeniesienia siedziby Izby do obiektu w Katowicach - Giszowcu. FESTYN odbędzie się w dniu 14 maja br roku na terenie Parku pod Lipami w Katowicach - Giszowcu. Szczegóły organizacyjne oraz program FESTYNU zostaną w terminie późniejszym zamieszczone na stronie internetowej ŚlOIIB.

Kolega Zenon Panicz zaprezentował proponowany termin i program wyjazdu techniczno-turystycznego na trasie Bruksela-Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam-Tropical Islands-Drezno.

 

Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony