All for Joomla All for Webmasters

01.04.2016 - Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku-Białej

W spotkaniu przedzjazdowym w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej uczestniczyło 26 delegatów obwodu bielsko-bialskiego oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka
i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

Program spotkania obejmował:

  • prezentację nowej strony internetowej i newslettera ŚlOIIB,
  • prezentację wyników działalności Komisji Doskonalenia Zawodowego,
  • omówienie ŚlOIIB w statystykach,
  • prezentację nowych zasad doskonalenia zawodowego,
  • sprawozdanie z działalności Placówki Terenowej w Bielsku-Białej,
  • omówienie planowanych przez Placówkę działań na rzecz członków.

W czasie dyskusji delegaci wypowiadali się najczęściej na temat konieczności szkoleń, w tym szkoleń e-learningowych. Zwracano uwagę na potrzebę umożliwienia dostępu do szkoleń przyszłym członkom Izby. W sprawie przyszłych wyborów do organów statutowych ŚlOIIB wnioskowano
o zamieszczanie na stronie internetowej ŚlOIIB prezentacji wszystkich kandydatów, aby można było dokonywać wyboru w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Oddzielnym punktem spotkania była dyskusja na temat CO POMAGA A CO PRZESZKADZA W WYKONYWANIU ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA, w aspekcie wypracowania materiałów na
XV Zjazd Sprawozdawczy PIIB - będzie to przewodni temat obrad zjazdu.

Zebrani delegaci zgłosili następujące problemy:

  • brak minimalnych stawek w budownictwie, co powoduje zaniżanie cen przez firmy w przetargach,
  • zła ustawa Prawo zamówieniach publicznych:

różne interpretacje przepisów Prawa budowlanego w poszczególnych starostwach - powinny obowiązywać jednolite,

niedostateczna kontrola budów przez kierowników budów, którzy często (ze względów ekonomicznych) prowadzą kilka budów jednocześnie.

  • w zdecydowanej większości przetargów wygrywa najtańszy, a nie najlepszy,
  • przepisy prawa zamówień publicznych zmuszają inwestorów do przetargów na nadzór autorski, przez co często autorzy projektów nie sprawują nadzoru,

Ostatnim punktem programu było szczegółowe przedstawienie programu Festynu ŚlOIIB organizowanego z okazji przeniesienia siedziby Izby do budynku przy ul. Adama 1b w Katowicach-Giszowcu.

Spotkanie podsumował przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, uznając je za rzeczowe i konstruktywne oraz zaprosił członków obwodu bielsko-bialskiego wraz z rodzinami na Festyn ŚlOIIB.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony