All for Joomla All for Webmasters

16.06.2016. Posiedzenie Rady ŚlOIIB


Przed posiedzeniem Rady odbyło się spotkanie z delegatami ŚlOIIB na XV Krajowy Zjazd PIIB, na którym omówiono sprawy organizacyjne Zjazdu oraz przedstawiono delegatom zawartość przygotowywanego na Zjazd materiału programowego, prosząc równocześnie o przygotowanie postulatów do merytorycznej dyskusji. Opracowany, między innymi, w oparciu o zgłoszone na okręgowych zjazdach wnioski materiał programowy nosi tytuł: „ Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”

W trakcie posiedzenia Rady między innymi:

  • Przyjęto uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu 12.05.2016 roku oraz przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniach w dniach 07.04.2016r, 29.04.2016r, 17.05.2016 r i 31.05.2016 r
  • Przedstawiono informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB na rok 2016
  • Przedstawiono propozycje przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB
  • Omówiono stan realizacji wniosków zgłoszonych na XV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB
  • Omówiono przebieg Festynu pod Lipami
  • Przyjęto do realizacji POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy ŚlOIIB a Związkiem Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej
  • Rada ŚlOIIB objęła patronatem branżowym VI konferencję „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencja obędzie się 29 września w Katowicach, przy ul Jordana 18 w gmachu Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przyznała dofinansowanie do organizowanej przez PZITB o/ w Katowicach konferencji „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”,  organizowanej w dniach 09-10 listopada 2016 roku.
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony