All for Joomla All for Webmasters

Ważny głos Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie bezpieczeństwa wykonywania zawodu

W siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się drugie posiedzenie Forum,
w którym wzięli udział przedstawiciele 15 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa śląskiego.

Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie budowlani, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy doszli do konsensusu, którego efektem jest pierwsza uchwała Forum dotycząca bezpieczeństwa wykonywania zawodu:

Uchwała nr 1/2016
Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie: bezpieczeństwa wykonywania zawodu

Zawody zaufania publicznego stanowią jeden z fundamentów państwa prawa. Uregulowania prawne zawarte w zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dowodzą wagi, jaką suweren przywiązuje do samorządności.

Bezpieczeństwo zawodów zaufania publicznego wymaga stabilnego i racjonalnego prawa. Zawody zaufania publicznego, utrwalone już historycznie, wymagają pewności regulacji prawnych. Wszelkie zmiany przepisów określających ich funkcjonowanie powinny być zawsze poddawane szerokim konsultacjom społecznym z zapewnieniem udziału zainteresowanych.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podkreśla zatem znaczenie rozwagi
i szerokiej konsultacji we wprowadzaniu zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego. Wzajemny szacunek i współpraca ma niezwykłe znaczenie dla naszych zawodów, które z definicji pełnią ważne zadania w budowaniu dialogu społecznego i umacnianiu idei państwa obywatelskiego.

Podjęta uchwała nie ma w swojej treści żadnych spornych elementów. To próba czy członkowie Forum potrafią być jednomyślni – ten test wypadł dobrze. Chciałbym by każdy z naszych samorządów był przez władzę ustawodawczą
i wykonawczą traktowany z należnym szacunkiem, aby rząd i parlament wiedział, że mamy prawo do zajęcia stanowiska. Zasługujemy na poważne traktowanie. Jeżeli państwo obarcza nas szczególnymi obowiązkami i daje prawa, to chcemy aby wszelkie zmiany były z nami konsultowane, wypada nas się zapytać o zdanie. Po prostu: nic o nas, bez nas!
”- powiedział autor uchwały Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach mec. Roman Kusz.

„Istotą forum jest to abyśmy znajdowali pewne wspólne fundamenty i wartości. Problemy zwłaszcza bieżące są różne, w różnych samorządach, koncentrujmy się na pewnej ideologii - nad tym pod czym możemy się wszyscy podpisać. Nie możemy bać się mówić o tym co jest solą samorządności, nie tylko zawodowej.
W dobie światowych przemian, globalizacji, odbioru emocjonalnego
i odziaływania reklam dochodzi do takiej sytuacji, że często mówią Ci co chcą mówić, a nie Ci, co mają coś co powiedzenia. Należy to odwrócić. To ważne zadanie nie tylko dla polskiej debaty publicznej – Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego chce w niej brać czynny udział.” –
dodał przewodniczący Forum i Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz.

Forum powstało 27 kwietnia 2016 roku, spotyka się cyklicznie – co najmniej raz na trzy miesiące. To platforma dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń, zrzeszająca wszystkie zawody mające swoje oparcie w Konstytucji i odgrywające ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują  zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa.

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa niewielu respondentów wie co to są zawody zaufania publicznego, mają także problem z wymienieniem zaledwie kliku z nich.

https://www.piib.org.pl/pliki/rozne/zawody_zaufania_publicznego_w_swiadomosci_polakow_120308.pdf

Aż 6% badanych wskazuje jako zawód zaufania publicznego polityków, a 10% ankietowanych policjantów.

Natomiast definicja zawodów zaufania publicznego brzmi:

„Zawody zaufania publicznego to zawody związane z realizacją zadań istotnych dla ogółu społeczeństwa. Od wykonujących te zawody oczekuje się wysokich kwalifikacji fachowych oraz nienagannej postawy etycznej. Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego tworzą samorządy zawodowe, które mają czuwać nad właściwym wykonywaniem tych profesji. W Polsce status zawodu zaufania publicznego przyznano na mocy ustawy kilkunastu zawodom”.

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony