All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 15.09.2016 r.

Przed rozpoczęciem obrad Rady ŚlOIIB przedstawiona została prezentacja dotycząca Jubileuszu

70-lecia istnienia SITK, przygotowana przez członka Rady ŚlOIIB - Dorotę Przybyłę.

 

W trakcie posiedzenia Rady między innymi:

  • Przyjęto uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach w dniu 07.07.2016 roku i 25.08.2016 roku oraz przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniach w dniach 16.06.2016 roku, 30.06.2016 roku, 07.07.2016 roku, 01.08.2016 roku, 18.08.2016 roku, 25.08.2016 roku, 09.2016 i 12.09.2016 roku.
  • Przedstawiono informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB na rok 2016
  • Przedstawiono propozycje przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB
  • Przedstawiono informacje o planowanych Regionalnych Dniach Inżyniera Budownictwa w poszczególnych placówkach
  • Przedstawiono informację o przebiegu XV Zjazdu Krajowego PIIB
  • Omówiono stan realizacji wniosków zgłoszonych na XV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB
  • Zespół organizacyjny przedstawił informację na temat planowanej realizacji konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier-2016”
  • Członkom Rady przedstawiono propozycje terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB w 2017 roku
  • Przewodniczący Rady przedstawił propozycje działań programowych w ramach realizacji kierunków działania określonych przez XV Zjazd Krajowy PIIB
  • Rada ŚlOIIB przyznała wsparcie finansowe dla organizowanej przez SITK RP w listopadzie br konferencji naukowo-technicznej.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony