All for Joomla All for Webmasters

Festyn z okazji XV-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku

Drugi festyn rodzinny, zorganizowany przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z okazji XV-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku, odbył się 27 maja 2017 na terenie parku Giszowieckiego w Katowicach. Został objęty honorowym patronatem prezydenta Katowic Marcina Krupy i prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego.

Zorganizowany po raz drugi Festyn ŚlOIIB zgromadził kilkusetosobową grupę członków ŚlOIIB wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości. Znajdujący się w pobliżu nowej siedziby ŚlOIIB teren parku, nazwany przez nas na potrzeby festynu „Parkiem pod Lipami”, jest idealnym miejscem na tego typu imprezę. Przed stu latu był miejscem zabaw i wypoczynku pracowników kopalni Giesche. Również dziś jest chętnie odwiedzany przez katowiczan i turystów podziwiających zachowaną zabudową zabytkowego Gieschewaldu

Tegoroczny festyn wpisuje się w obchody piętnastej rocznicy powstania Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym celu powołany został uchwałą Rady 5-osobowy Komitet Honorowy obchodów XV-lecia ŚlOIIB w składzie: Stefan Czarniecki, Janusz Kozula, Andrzej Nowak, Włodzimierz Starosolski, Waldemar Szleper – wspomniał o tym w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka.

Na początek, o godzinie 13.00, wystąpiła orkiestra dęta Kopalni Węgla Kamiennego ”Pokój” z koncertem popularnych utworów rozrywkowych. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpiło o 14.00. Uczestników festynu przywitali Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Ewa Dworska, sekretarz Rady, życząc udanej zabawy w pięknym otoczeniu i przy wspaniałej pogodzie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa śląskiego Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Andrzej Gościniak, radny województwa śląskiego, przewodniczący Sejmiku Śląskiego IV kadencji, przedstawiciele samorządu terytorialnego Jerzy Forajter, wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice i Dariusz Łyczko, radny Rady Miasta Katowice - osoby reprezentujące lokalną wspólnotę samorządową dzielnicy Giszowiec oraz koleżanki i koledzy z śląskiego nadzoru budowlanego. Byli przedstawiciele samorządów zawodowych i gospodarczych oraz uczelni technicznych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Z Krajowej Rady PIIB uczestniczył w festynie prezes Andrzej Roch Dobrucki, a z okręgowych izb inżynierów budownictwa przybyli: Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB, Stanisław Karczmarczyk, przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB, Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Mieczysław Molencki, zastępca przewodniczącego Rady Opolskiej OIIB, wraz z Haliną Kaniak, sekretarzem Opolskiej Rady, Jarosław Kukliński, zastępca przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Jan Bobkiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej OIIB i Jerzy Kużel, członek Rady Zachodniopomorskiej OIIB. Przyjechał również zastępca przewodniczącego Rady Czeskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa CKAIT w Ostrawie Petr Bura. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego reprezentowali przewodniczący Forum Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Barbara Płaza i sekretarz Marzena Maniszewska. Śląską Izbę Budownictwa reprezentował jej prezydent Tadeusz Wnuk, Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Jan Hoppe, Honorowy Wiceprezesa Zarządu RIG oraz Tomasz Zjawiony, wiceprezes Zarządu RIG. Przedstawicielami uczelni wyższych byli: prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Mariusz Jaśniok i dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej dr hab. Katarzyna Oźga. Stowarzyszenia naukowo-techniczne reprezentowali: przewodniczący Zarządu PZITB w Katowicach Andrzej Szydłowski, przewodniczący Zarządu PZITB w Gliwicach Ryszard Walentyński, przewodnicząca Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie Małgorzata Nawrocka-Tazbir, prezes Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach Jerzy Barglik, przewodniczący Zarządu Oddziału SITWiM w Katowicach Roman Kwiecień, przewodniczący Zarządu Oddziału Związku Mostowców RP Oddziału Górnośląskiego Marek Salamak. W festynie uczestniczył także prezes Zarządu Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., wydawca „Inżyniera Budownictwa” Jaromir Kuśmider, a cała impreza została zarejestrowana przez ekipę Dolnośląskiej Telewizji Internetowej.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dorosłych oraz dzieci. W specjalnie wydzielonej strefie odbywały się gry i zabawy terenowe oraz sprawnościowe pod opieką animatorów. Dorośli mieli możliwość uczestniczenia w grach i konkursach z nagrodami, m.in. w turnieju tenisa stołowego, grze w bule, sprawdzeniu umiejętności strzeleckich na profesjonalnie zorganizowanej strzelnicy pneumatycznej oraz w konkursie wiedzy nt. samorządu zawodowego inżynierów budownictwa „Milionerzy”, przeciąganiu liny i sztafecie piwnej - komentowanych z humorem przez prowadzącego. Dla zainteresowanych odbywały się też pokazy ratownictwa medycznego. Chętni, których nie brakowało, uczestniczyli w organizowanej o pełnych godzinach wycieczce pod opieką przewodnika, w czasie której mogli podziwiać fragmenty unikatowej zabudowy Giszowca oraz zwiedzić „Izbę Śląską” z obrazami Ewalda Gawlika.

W poszczególnych konkurencjach występowali reprezentanci wszystkich placówek terenowych. W punktacji drużynowej, uwzględniającej wszystkie konkursy i gry, pierwsze miejsce zajęła drużyna z Placówki Terenowej w Bielsku –Białej, która otrzymała główną nagrodę - Puchar przechodni, wręczony przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB.

W trzech „odsłonach” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Silesianie” - grupa folklorystyczna prezentująca tańce i pieśni ludowe z całej Polski. Członkowie zespołu zaprosili chętnych do wspólnego zatańczenia „trojaka”.

Na zakończenie o 17.30 odbył się koncert „gwiazdy wieczoru”, zespołu Carrantuohill, grającego energetyczną muzykę celtycką, wzorowaną na folkowej muzyce Irlandii; nazwa zespołu pochodzi od najwyższego szczytu Irlandii. W rytm muzyki grupa taneczna wykonała tańce irlandzkie, których skomplikowane kroki próbowały powtórzyć dzieci zachęcone pięknym pokazem. Obydwa zespoły muzyczno-taneczne zostały przyjęte z entuzjazmem przez uczestników festynu.

Zarówno dorośli jak i dzieci licznie uczestniczące w imprezie bawili się doskonale przy dobrej muzyce, wyśmienitym jedzeniu i wymarzonej na taką imprezę pogodzie. Ta forma spotkania integracyjnego została ponownie bardzo dobrze przyjęta przez uczestników.

Firmy sponsorujące tegoroczny festyn to: Rafako S.A., MM Cars - dealer samochodowy m.in. Subaru, Suzuki, Mitsubischi i Opla, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Viessmann, najlepsza na rynku w branży grzewczej, Ergo Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Maria Świerczyńska

Relacja filmowa zarejestrowana podczas Festynu z okazji XV-lecia
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku

w dniu 27.05.2017r.
przez Telewizję Internetową Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Otwórz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony