All for Joomla All for Webmasters

Konferencja „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”

Konferencja „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki” zorganizowana przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania Publicznego.

W konferencji, której przewodniczył senator Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyli senatorowie, członkowie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawiciele forów zaufania publicznego – mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

W trakcie konferencji głos zabierali przedstawiciele poszczególnych samorządów, artykułując najważniejsze problemy nurtujące ich środowiska. Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wystąpienie swoje zakończył listą propozycji, których spełnienie przyczyniłoby się do poprawy sytuacji budownictwa w Polsce. Część z nich wymaga gruntownej przebudowy systemów zarządzanie i legislacji. Z kolei prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki apelował o umocnienie roli samorządów poprzez między innymi stworzenie ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między rządem, a samorządami na wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przekazał także marszałkowi senatu krytyczny raport na temat analizy programów nauczania na wyższych uczelniach technicznych oraz wydawnictwo podsumowujące konferencję zorganizowaną przez PIIB nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania publicznego”.

Prowadzący stwierdził na zakończenie, że konferencja była bardzo potrzebna i potwierdził ważną rolę zawodów zaufania publicznego - społeczeństwo nie może bez nich funkcjonować. Zwrócił uwagę również, że samorządy powinny bardziej wykorzystywać możliwość zgłaszania petycji zawierających postulaty legislacyjne.

Z ŚlOIIB w konferencji wziął udział członek Prezydium Rady Roman Karwowski.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony