All for Joomla All for Webmasters

XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - 23 – 24.06.2017 r.

Ostatni w bieżącej kadencji Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB obradował w Warszawie przy wysokiej, około 90-procentowej frekwencji. Delegaci ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2016 roku.

Oprócz licznie przybyłych delegatów reprezentujących blisko 116-tysięczną rzeszę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z szesnastu okręgowych izb, w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Reprezentantami organów rządowych byli Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB i Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W wystąpieniu otwierającym XVI Zjazd PIIB prezes Krajowej Rady Andrzej Roch Dobrucki nawiązał do przypadającej na 2017 rok piętnastej rocznicy powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego. PIIB stanowi dobrze zorganizowany podmiot, dążący do umocnienia prestiżu i rangi naszego zawodu, także na arenie międzynarodowej. W latach 2003-2016 uprawnienia budowlane uzyskało w Izbie ponad 58 tysięcy osób, znaczna ich część jest teraz jej członkami. PIIB aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych przekazując swoje opinie do projektów ważnych aktów prawnych dotyczących obszaru budownictwa, chcielibyśmy jednak, by nasz głos był bardziej słyszalny, podkreślał prezes A.R. Dobrucki. Priorytety Izby to: wspomaganie członków w doskonaleniu zawodowym poprzez rozwijanie różnych form szkolenia oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki w różnych obszarach działania inżynierów budownictwa, czego wyrazem była zorganizowana w marcu br. konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa - fundamentem zaufania społecznego”.

Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i medali honorowych PIIB, wyróżnienia wręczali prezes A.R. Dobrucki i przedstawiciel MIiB Tomasz Żuchowski. W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślał potrzebę podjęcia kroków praktycznych, tj. wdrożenia ważnych aktów prawnych – zmienionej ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Odczytał także list Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka kierowany do Zjazdu jako najwyższego organu PIIB. Zaproszeni goście życząc owocnych obrad akcentowali w swoich wystąpieniach ważną rolę zawodu inżyniera budownictwa oraz dobrą współpracę naszego samorządu z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami.

Obrady XVI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB prowadził Andrzej Cegielnik, przewodniczący Rady Lubuskiej OIIB, przy wsparciu dwóch wiceprzewodniczących: Andrzeja Nowaka z ŚlOIIB i Ryszarda Raka z Mazowieckiej OIIB oraz dwóch sekretarzy: Elżbiety Daszkiewicz z Opolskiej OIIB i Gabrieli Przystał z Małopolskiej OIIB. Delegaci wybrali zjazdowe Komisje: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. Przyjęli uchwałami sprawozdania przewodniczących organów statutowych PIIB, udzielili absolutorium Krajowej Radzie, przyjęli budżet na 2018 rok oraz, uzupełniając składy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wybrali w tajnym głosowaniu brakujących członków.

Drugi dzień obrad rozpoczęła uroczystość wręczenia odznak honorowych PIIB. Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał rozpatrzone przez komisję wnioski skierowane do Zjazdu, poddając każdy z nich pod głosowanie. Na koniec delegaci przyjęli uchwałą sprawozdanie KUiW.

Niespodziewanie zaszczycił Zjazd swoją obecnością w tym dniu minister Andrzej Adamczyk, który nie mógł uczestniczyć w obradach, ale udając się w podróż służbową zdecydował - dla podkreślenia wagi jaką jego resort przywiązuje do współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa – spotkać się z delegatami na krótko, w drodze na lotnisko.

Jak zwykle delegaci ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach zjazdu. Andrzej Nowak zasiadał w Prezydium jako wiceprzewodniczący, Roman Karwowski był przewodniczącym Komisji Mandatowej, Marek Karnowski przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej, Maria Świerczyńska członkiem Komisji Uchwał i Wniosków, a Krzysztof Kolonko członkiem Komisji Wyborczej.

Przebieg obrad został zarejestrowany przez zespół telewizji internetowej Dolnośląskiej OIIB.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony