All for Joomla All for Webmasters

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 29-30 czerwca 2018

W Warszawie obradował przy wysokiej około 97-procentowej frekwencji Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Delegaci - wybrani w XVII okręgowych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych na Krajowe Zjazdy PIIB w nowej kadencji - ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2017 roku i wybrali władze PIIB na piątą kadencję, tj. lata 2018-2022.

Oprócz licznie przybyłych delegatów, reprezentujących blisko 116-tysięczną rzeszę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z szesnastu okręgowych izb, w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele organów rządowych (m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek), samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Obrady XVII Zjazdu otworzył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, a prowadził je Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, przy wsparciu dwóch wiceprzewodniczących oraz dwóch sekretarzy.

Delegaci wybrali zjazdowe Komisje: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. Przyjęli uchwałami sprawozdania przewodniczących organów statutowych PIIB, udzielili absolutorium Krajowej Radzie, przyjęli budżet na 2019 rok i wybrali przewodniczących organów statutowych oraz składy osobowe organów. Po dyskusjach przyjęli również regulamin w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, program działania PIIB w piątej kadencji, a po głosowaniu wniosków zjazdowych - sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

W nowej kadencji funkcję prezesa Krajowej Rady PIIB będzie pełnił Zbigniew Kledyński, funkcje: przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK) - Krzysztof Latoszek, przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) - Urszula Kallik (z ŚlOIIB), przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD) - Marian Zdunek, a funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (KROZ) koordynatora - Agnieszka Jońca.

Na członków organów statutowych PIIB zostali wybrani z ŚlOIIB: Franciszek Buszka, Edmund Janic, Roman Karwowski, Józef Kluska i Maria Świerczyńska - do KR PIIB, Janusz Jasiona i Elżbieta Nowicka-Słowik - do KKK, Zenon Panicz i Barbara Twardosz-Michniewska - do KSD oraz Waldemar Szleper - na KROZ.

Przed rozpoczęciem obrad zjazdowych odbyło się uroczyste wręczanie odznaczeń. Z ŚlOIIB Medal Honorowy PIIB otrzymał Stefan Czarniecki, a Honorową Odznakę PIIB Krystyna Trojan.

 

Delegaci ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach zjazdu. Ewa Dworska pracowała w Prezydium Zjazdu, Edmund Janic w Komisji Wyborczej, Maria Świerczyńska w Komisji Uchwał i Wniosków, a Katarzyna Seweryn w Komisji Skrutacyjnej.

W dniu 30 czerwca 2018 r. na zakończenie obrad XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB zebrani  delegaci przyjęli stanowisko zjazdu, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Treść stanowiska w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony