All for Joomla All for Webmasters

Kolejne informacje na temat projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Koleżanki i koledzy, w ramach pojawiającej się ostatnio na stronach internetowych dyskusji na temat projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa z dnia 1 października 2018 roku, oficjalne stanowisko wobec prowadzonej w ostatnim okresie szerokiej dyskusji, szczególnie w mediach społecznych i na stronach internetowych, zajęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi na stronie internetowej Inżyniera budownictwa:

Nieuzasadnione uprzywilejowanie architekta w stosunku do inżyniera budownictwa - (www.inzynierbudownictwa.pl

„Inżynier budownictwa podporządkowany architektowi? Ustawa o inżynierach w opinii PIIB” - (Muratorplus)

Bezpiecznie czy (i) pięknie... (www.inzynierbudownictwa.pl)

 

19 listopada 2018 r. - Interpelacja poselska w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa        
Do biura PIIB wpłynęło pismo od pana Władysława Kosiniak-Kamysza, posła na Sejm RP, o złożeniu przez niego interpelacji poselskiej (nr 27633) w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.  Interpelacja nr 27633 została skierowana do ministra inwestycji i rozwoju w sprawie wykorzystania uwag i propozycji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w projektach ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa.

Poniżej link do interpelacji poselskiej nr  27633:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6JCBW&fbclid=IwAR2_nnoZYVMIHSjFOGw7xUPw8kCvtRxyhGTkOVvp4euk9DqkUB-6qR6zad8

22 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych do biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wpłynęła informacja o skierowaniu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia prośby do Komisji Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15.  Jednocześnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad projektami ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi te ustawy. Obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Dopiero po zamknięciu etapu uzgodnień międzyresortowych, w tym uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji, projekty ww. ustaw zostaną skonsultowane z samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa.

 

Korzystnych rozwiązań jest mniej, niż się spodziewaliśmy - Informacja ze strony PIIB z 10.05.2019 r.

Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego z 13.05.2019 r.

INFORMACJA na temat proponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektów ustaw o zawodach architektów i inżynierów budownictwa oraz Prawo budowlane z 14.05.2018 r.

KOMUNIKAT POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP

Poprawiać, nie psując – zmiany u inżynierów i architektów - Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wypowiada się na temat projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony