All for Joomla All for Webmasters

XXI Gala Budownictwa

Kolejna Gala Budownictwa, której organizatorami były Śląska Izba Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, odbyła się w dniu 23 listopada 2018 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu. Doroczna uroczystość związana z Świętem Budowlanych ma na celu uhonorowanie osób działających w szeroko pojętym budownictwie.

Na uroczystość przybyli reprezentanci nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz firm, stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych z branżą budowlaną, wśród nich przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z prezesem Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniewem Kledyńskim na czele. Z okręgowych izb inżynierów budownictwa zaproszenie przyjęli przewodniczący okręgowych rad: Janusz Szczepański z Dolnośląskiej OIIB, Renata Staszak z Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Barbara Malec z Łódzkiej OIIB, Mirosław Boryczko z Małopolskiej OIIB, Roman Lulis z Mazowieckiej OIIB, Adam Rak z Opolskiej OIIB, Grzegorz Dubik z Podkarpackiej OIIB, Mariusz Dobrzeniecki z Warminsko-Mazurskiej OIIB wraz z zastępcą przewodniczącego Jarosławem Kuklińskim. Byli również obecni Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczącym Rady ŚlOIIB, wiceprezes KR PIIB w latach 2010-2018 i Henryk Piątek, zastępca przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz liczne grono członków ŚlOIIB.

Zebranych przywitali Mariusz Czyszek, prezydent ŚIB i Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, a galę poprowadził Piotr Karmański, dziennikarz Radia Katowice. Uroczystości rozpoczęły się uhonorowaniem zmarłego przed kilkoma dniami Tadeusza Wnuka, wieloletniego prezydenta ŚIąskiej Izby Budownictwa, który podczas gali miał zostać wyróżniony tytułem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” i Medalem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obydwa wyróżnienia wręczono żonie i synom zmarłego, a okolicznościowy film przybliżył postać laureata.

W otwierającym uroczystości wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB przypomniał zebranym, że 2018 rok jest rokiem szczególnym. W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości, 90 lat temu powstało pierwsze polskie prawo budowlane – rozporządzenie z mocą ustawy - które działało do roku 1961. Bieżący rok został również ogłoszony przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa (ECCE) Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa by zwrócić uwagę na istotną rolę inżynierów budownictwa w życiu każdego społeczeństwa oraz w celu podniesienia prestiżu i rangi tego zawodu. Warto podkreślić, że Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy ponad 13 tysięcy aktywnych członków - osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, w skali kraju jest ich 115 tysięcy, a budownictwo wraz z powiązanymi sektorami generuje w Polsce blisko 13% PKB.

Gala Budownictwa jest okazją do uhonorowania osób związanych z branżą budowlaną. Wyróżnieni otrzymują medale, odznaki honorowe oraz Nagrody i Tytuły Konkursu „Śląskie Budowanie” i nagrody w Konkursie „Bezpieczne budowanie”. W tym roku wśród wyróżnionych była duża grupa członków ŚlOIIB. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Czesława Bella, Grzegorz Bojanowski, Zbigniew Herisz, Jarosław Paluszyński i Anna Polisiewicz; odznaki wręczali, Lucyna Ekkert, radna woj. śląskiego, prof. Zbigniew Kledyński, Mariusz Czyszek i Roman Karwowski. Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB w latach 2010 – 2018, aktualnie przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został wyróżniony Medalem ŚlOIIB oraz Nagrodą Galicyjskiej Izby Budownictwa. Złote Honorowe Odznaki PIIB otrzymali, Agnieszka Krupa-Brzozowska, Kazimierz Janocha i Anna Polisiewicz


  

 Osoby wyróżnione Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego i Złotą Honorową Odznaką PIIB

 

Wyróżniony Medalem ŚlOIIB Franciszek Buszka, dyplom wręcza prof. Zbigniew Kledyński

 

 

W konkursie „Śląskie Budowanie 2018” przyznawane są nagrody: „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przeznaczona dla osób indywidualnych. Kolejny raz wręczono także Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” i nagrodę „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego. Nagrody otrzymali również laureaci Konkursu „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

 Wyróżniony Jerzy Dzierżewicz

 

Wyróżniony Zbigniew Dzierżewicz

 

Wyróżniony Józef Kluska

 

Wyróżniona prof. Joanna Bzówka

 

Wśród 12 osób uhonorowanych Nagrodą wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” znaleźli się Jerzy Dzierżewicz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej koordynator w latach 2002-2010 i przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2010-2018, Zbigniew Dzierżewicz, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 2002-2010 i sekretarz OKK w latach 2010-2018, Józef Kluska, z-ca przewodniczącego Rady od początku istnienia ŚlOIIB. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dziękując w imieniu uhonorowanych tym tytułem przypomniała o jeszcze jednej ważnej rocznicy w tym roku, tj. 40-rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, będącego dla wielu największym autorytetem, i nadal aktualne jego wezwanie: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” .

 

Uroczystości uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu baletu, solistów i chóru oraz orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony