All for Joomla All for Webmasters

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - 7.12.2018 r.

W piątek 7 grudnia 2018 odbyło się w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Uroczystość zorganizowaną przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB uświetnili swoją obecnością Waldemar Bojarun, zastępca prezydenta Katowic, Aleksandra Kroczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Miasta Katowice, Magdalena Macha, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dr hab. inż. Maciej Major, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, oraz Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.

 

Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, gratulując zebranym uzyskania uprawnień budowlanych zaprosił ich jednocześnie do wstępowania w szeregi Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zwrócił uwagę, że członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa to nie tylko ustawowy obowiązek, ale również możliwość korzystania z licznych przywilejów. Są to m.in. ubezpieczenia OC i NWW, bezpłatne szkolenia w siedzibie Izby i starostwach, bezpłatne porady prawników, czy możliwość korzystania z programów przydatnych w pracy zawodowej, dostępnych na portalu PIIB.

Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB podkreślił, że XXXII sesja egzaminacyjna została przeprowadzona w rekordowo krótkim czasie, w celu umożliwienia zdającym egzamin jak najszybszego uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, a poprzedziło ją przeanalizowanie kilkudziesięciu tysięcy stron przyjmowanych od lipca br. dokumentów.

 

 

W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskały łącznie 264 osoby
w następujących specjalnościach:

  • konstrukcyjno- budowlanej - 108 osób,
  • inżynieryjnej drogowej - 27 osób,
  • inżynieryjnej mostowej - 12 osób,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 12 osób,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 10 osób,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej - 3 osoby,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 49 osób,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 36 osób,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 7 osób.

Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste ślubowanie.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony