All for Joomla All for Webmasters

XVIII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB

13 kwietnia 2019 obradował w Katowicach XVIII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podsumowujący działalność ŚlOIIB w 2018 roku; frekwencja wyniosła 83,4%.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, a obrady prowadził Jarosław Paluszyński wybrany na przewodniczącego zjazdu.

W zjeździe wzięli udział zaproszeni goście: Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczący ŚlOIIB, Elżbieta Oczkowicz, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Piotr Średniawa, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. W imieniu Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy w zjeździe uczestniczył Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, który odczytał list skierowany przez prezydenta Katowic do delegatów. Prezes KR PIIB w krótkim wystąpieniu mówił o działalności Krajowej Rady, pracach związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracach legislacyjnych dotyczących ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Wręczył również wraz z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Srebrne Odznaki Honorowe PIIB Rafałowi Kleistowi, Władysławowi Tomicy i Janowi Oszczepalskiemu, a Medal ŚlOIIB Teresie Skowrońskiej.

 

Po dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczących organów statutowych ŚlOIIB delegaci przyjęli uchwały zatwierdzające te sprawozdania (Rady, OKK, OSD, OROZ i OKR), uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Radzie ŚlOIIB, uchwały dotyczące zatwierdzenia zasad gospodarki finansowej ŚlOIIB w 2019 roku i budżetu ŚlOIIB na 2019 rok oraz na koniec uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, do której wpłynęło 9 wniosków.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony