All for Joomla All for Webmasters

XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 28-29 czerwca 2019 obradował w Warszawie przy 94-procentowej frekwencji Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Wybrani podczas okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB w piątej kadencji ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2018 roku.

 

Obrady zjazdu otworzył prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Kledyński, a prowadził je Wojciech Kamiński, przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB, przy wsparciu dwóch wiceprzewodniczących oraz dwóch sekretarzy.

Oprócz około 200 delegatów z szesnastu okręgowych izb inżynierów budownictwa, reprezentujących ponad 117-tysięczną rzeszę inżynierów wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście - przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania organów statutowych PIIB, udzielili absolutorium Krajowej Radzie oraz przyjęli budżet na 2020 rok. W pierwszym dniu odbyła się także uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Odznak Honorowych PIIB.

Drugi dzień obrad zdominował temat wniosków zgłoszonych przez delegatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Po ożywionej dyskusji Zjazd przyjął uchwałą „Stanowisko w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane” oraz uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Delegaci ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach Zjazdu. Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, przedstawiła sprawozdanie KKR i wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB, Edmund Janic działał w Komisji Mandatowej, a Maria Świerczyńska w Komisji Uchwał i Wniosków.

 Maria Świerczyńska

 

Fot. Marek Jaśkiewicz, oraz materiały własne ŚlOIIB

 

 

 

 


Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony