All for Joomla All for Webmasters

Informacja Przewodniczącego Rady ŚlOIIB

Koleżanki i Koledzy,

W dniu wczorajszym zakończył się XIX Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. Po raz pierwszy w historii naszej Izby odbył się on w wersji korespondencyjnej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W zjeździe wzięło udział 170 delegatów, co stanowiło 81,34%. Ilość ta jest porównywalna do frekwencji w trakcie zjazdów stacjonarnych.

Podczas zjazdu delegaci przyjęli uchwały niezbędne do funkcjonowania ŚlOIIB, zgodnego z przepisami prawa i statutem PIIB. Były to uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów statutowych ŚlOIIB za 2019 rok, udzielenia absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2019 rok, uchwalenia Zasad Gospodarki Finansowej na rok 2020 oraz uchwalenia budżetu ŚlOIIB na rok 2020. Wszystkie uchwały zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Formuła przeprowadzenia zjazdu uniemożliwiała dyskusję, ale każdy z delegatów mógł pisemnie zadać wcześniej pytanie dotyczące przekazanych materiałów zjazdowych. Delegaci zgłosili 15 wniosków, które zostaną przez Radę odpowiednio zakwalifikowane do dalszego procedowania. Dziękuję wszystkim delegatom za udział w zjeździe i przyjęcie uchwał.

Wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni funkcjonowaniem w stanie epidemii. Większość z nas z ulgą wróciła do pracy, odbywają się spotkania w kręgach rodzinnych. Niestety na Śląsku zagrożenie wirusem jest wciąż jeszcze wyższe niż w pozostałych regionach Polski. Musimy nadal być czujni i przestrzegać niezbędnych obostrzeń, szczególnie dotyczących noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych i zachowania bezpiecznej odległości. Pamiętajmy, że każdy napotkany człowiek może być nosicielem wirusa, nie wiedząc nawet o tym.

Od 25 maja ŚlOIIB wznowiła bezpośrednią obsługę członków i interesantów w biurach Izby. Proszę, uwzględniając powyższe względy, aby na razie były to tylko wizyty w zakresie pilnych spraw, wymagających osobistego kontaktu i umówione wcześniej telefonicznie. Przed wejściem do biur Izby w Katowicach i placówkach terenowych, każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, a wewnątrz do noszenia maseczek ochronnych i zachowania dwumetrowego dystansu.

Dzisiejsze posiedzenie Prezydium Rady odbyło się już w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Choć do obrad w formie wideokonferencji zdążyliśmy się już przyzwyczaić i przebiegały one sprawnie, nie ma to jak osobisty kontakt. Tym bardziej, że wielkość pomieszczenia w którym odbywają się posiedzenia zapewnia zachowanie środków bezpieczeństwa. Również inne organy statutowe ŚlOIIB rozpoczynają prace w siedzibie Izby, rzecznicy będą prowadzić przesłuchania, sędziowie rozprawy, pozostałe organy i zespoły robocze będą mogły odbywać posiedzenia. Zaplanowane na 18 czerwca obrady Rady, prawdopodobnie także odbędą się w siedzibie izby.

Ponownie zachęcam wszystkich do korzystania z bardzo szerokiej oferty szkoleń on-line organizowanych przez okręgowe izby. Są one dostępne na portalu PIIB. Również stowarzyszenia naukowo-techniczne rozpoczęły tego typu szkolenia na swoich portalach. W najbliższym czasie informacja o nich dostępna będzie na stronie internetowej ŚlOIIB i naszym fanpage’u.

Zachęcam również do skorzystania z pomocy finansowej członków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Rada ŚlOIIB, podczas posiedzenia w dniu 7 maja 2020 r., wprowadziła na czas trwania epidemii uproszczone procedury przyznawania tej pomocy, aby każdy potrzebujący mógł ją jak najszybciej otrzymać.

 

Roman Karwowski

przewodniczący Rady ŚlOIIB

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony