All for Joomla All for Webmasters

Informacja w sprawie postępowania wyjaśniającego dot. Konkursu „Fotografujemy Budownictwo 2020”

Szanowni Państwo, Członkowie ŚlOIIB,

Informujemy, że w związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dot. nieprawidłowości w Konkursie „Fotografujemy Budownictwo 2020” podjęte zostały następujące działania:

- na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Rady ŚlOIIB, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń wszczęto postępowanie wyjaśniające oraz zawieszono publikację wyników Konkursu „Fotografujemy Budownictwo 2020”,

- Jury konkursu na podstawie zgromadzonych materiałów m.in. stanowiska specjalisty-fotografika podjęło decyzję o wykluczeniu z konkursu fotograficznego „Fotografujemy Budownictwo 2020” zdjęcia zgłoszonego pod tytułem „Martwy sezon” ze względu na naruszenie przez zgłaszającą praw autorskich osób trzecich i w związku z tym zdecydowało również o wykluczeniu z konkursu zdjęcia „Łuk sakralny” zgłoszonego przez tę samą osobę  oraz dokonało korekty wyników.

Pozostałe zgłoszenia o nieprawidłowościach zostały również poddane analizie. Domniemane naruszenia regulaminu nie znalazły potwierdzenia, stąd prośba do wszystkich Państwa o odpowiedzialne komentarze, zwłaszcza gdy dotyczą one dobrego imienia i wizerunku uczestników konkursu.

Podkreślamy, że jesteśmy oburzeni zaistniałą sytuacją, tak jak wielu z Państwa. Jako Organizator Konkursu zostaliśmy również poszkodowani przez osobę, która – łamiąc regulamin - przedstawiła cudzą pracę, oświadczając jednocześnie, że posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia (zgodnie z regulaminem).  Władze izby podejmują w tej sprawie decyzje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z zaistniałą sytuacją z uwagi na ochronę interesów osób trzecich jest prowadzone postępowanie wyjaśniające za lata ubiegłe, o którego wynikach Państwa poinformujemy niezwłocznie po jego zakończeniu. Do tego czasu podjęto decyzję o zawieszeniu publikacji wyników wszystkich poprzednich konkursów fotograficznych.

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony