All for Joomla All for Webmasters

Współpraca ŚlOIIB ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi

 

17 listopada 2020 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała spotkanie online za pośrednictwem platformy internetowej ŚlOIIB z przedstawicielami Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych działających na terenie województwa śląskiego.

Głównym tematem spotkania była współpraca ŚlOIIB ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi (SN-T) w zakresie doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB, a w szczególności - organizacji branżowych szkoleń online organizowanych na platformach własnych SN-T.

Ze strony Stowarzyszeń uczestniczyli w spotkaniu przewodniczący oddziałów lub osoby zajmujące się organizacją szkoleń; byli to przedstawiciele Oddziałów: PZITB z Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic i Katowic, PZITS z Katowic, SEP z Bielska-Białej i Katowic oraz SITK z Katowic. ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Roman Karwowski – prowadzący spotkanie, z-cy przewodniczącego Rady: Józef Kluska odpowiadający w Izbie za współpracę z SN-T i Katarzyna Seweryn - koordynator ds. doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

 

Podczas spotkania omówiono zasady organizacji szkoleń branżowych przez SN-T i odpłatności z ŚlOIIB oraz przedstawiono nowe propozycje usprawniające uczestnictwo członków ŚlOIIB w tych szkoleniach. Omówiono także możliwości rozszerzenia współpracy, wynikające z „Porozumienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa” (zastępującego „Porozumienie” z 5 lutego 2015). Podpisane na nowo „Porozumienie” ma na celu m.in. - oprócz doskonalenia kwalifikacji zawodowych swoich członków przez organizację szkoleń branżowych, również dbałość o poziom przygotowania kandydatów do uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poprzez organizację dla nich kursów przygotowawczych do egzaminu.

Wypowiadając się na temat przygotowania kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB zauważył, że osoby po kursach przygotowawczych na ogół lepiej od pozostałych zdają egzamin pisemny. W celu lepszego przygotowania do egzaminu ustnego należałoby organizować również kursy z wiedzy praktycznej. Wyraził też gotowość współpracy OKK ze Stowarzyszeniami w zakresie wskazanym w „Porozumieniu”.

ŚlOIIB od początku istnienia dba o dobre relacje z śląskimi Oddziałami SN-T, współdziałającymi z Izbą na mocy stosownych porozumień. Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę oraz wyrazili wolę kontynuacji tej współpracy, podkreślali też potrzebę cyklicznych spotkań podobnego typu.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony