All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 19.11.2020r.

19 listopada 2020 obradowało w trybie zdalnym Prezydium Rady ŚlOIIB pod przewodnictwem Romana Karwowskiego, przewodniczącego Rady ŚlOIIB. W związku z planowaną dyskusją nad prowizorium budżetowym na 2021 rok w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Chwilą ciszy uczczono pamięć Janusza Krasnowskiego, wieloletniego kierownika Biura ŚlOIIB oraz aktywnego działacza Izby na poziomie okręgowym i krajowym.

Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia prezydium, o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB i wystąpieniach o wsparcie finansowe, a skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB. Omówił następnie założenia prowizorium budżetowego na 2021 rok, które po dyskusji zostało przyjęte uchwałą.

W związku z trwającą pandemią przyjęto również uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania zmodyfikowanego Regulaminu przyznawania pomocy finansowej oraz w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania zasad dofinansowania szkoleń online prowadzonych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Z-ca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn omówiła uczestnictwo członków ŚlOIIB w szkoleniach, głównie online, organizowanych przez ŚlOIIB oraz inne izby okręgowe lub stowarzyszenia naukowo-techniczne; forma online wpłynęła znacząco na wzrost liczby uczestników szkoleń. Spada natomiast ilość osób prenumerujących czasopisma techniczne, mimo że coraz więcej tytułów jest wydawanych również w wersji elektronicznej.

Z-ca przewodniczącego Rady Józef Kluska przedstawił najważniejsze tematy omawiane podczas posiedzenia Prezydium KR PIIB w dniu 18 listopada 2020; to m.in. szkolenia organów statutowych, informacja nt. realizacji wniosków z XIX Zjazdu Krajowego i zjazdów okręgowych, problem z organizacją egzaminów na uprawnienia budowlane w 2021 roku, funkcjonowanie nowej strony internetowej PIIB, organizacja ośrodka medialnego PIIB i Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa.

Sposób realizacji wniosków z XIX Zjazdu ŚlOIIB skierowanych do Rady ŚlOIIB przedstawiła z-ca sekretarza Rady ŚlOIIB Danuta Bochyńska -Podloch.

 

Ostateczne wyniki konkursów „Inżynier Roku 2019” i „Fotografujemy budownictwo 2020” omówili, posługując się prezentacją nagrodzonych prac, zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper i Tomasz Radziewski,.

Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa przez ŚlOIIB oraz spotkań przedświątecznych lub noworocznych w dobie pandemii.

 

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony