All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 10.12.2020r.

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB odbyło się 10 grudnia w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. Dużą część obrad stanowiły dyskusje dotyczące prowizorium budżetowego ŚlOIIB na 2021 rok, wniosków z XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz szkoleń dla członków ŚlOIIB.

Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Karwowski. Na wstępie wspomniał o obostrzeniach związanych z jesiennym zaostrzeniem pandemii koronawirusa, które uniemożliwiły realizację planowanych w ostatnich miesiącach przedsięwzięć. Były to m.im.in. tradycyjne Dni Inżyniera Budownictwa, Śląska Gala Budownictwa oraz spotkania przedświąteczne w siedzibie ŚlOIIB oraz w placówkach terenowych; dla delegatów poszczególnych obwodów wyborczych zaplanowano więc przedświąteczne spotkania online.

Chwilą ciszy uczczono pamięć Janusza Krasnowskiego, zaangażowanego w prace w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa - zarówno na poziomie okręgowym jak i krajowym.

Z uwagi na planowaną dyskusję nad prowizorium budżetowym na 2021 rok na posiedzenie zostali zaproszeni członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska omówiła przedstawione do zatwierdzenia przez Radę uchwały podjęte podczas dwóch ostatnich posiedzeń Prezydium Rady oraz uchwały Składów Orzekających Rady. Po dyskusjach dotyczących prowizorium budżetowego oraz przedłużenia funkcjonowania zmienionego regulaminu pomocy finansowej wszystkie zaprezentowane uchwały zostały przyjęte.

Skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic przekazał informacje o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych (za 11 miesięcy 2020 roku), a zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska informacje o pracach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium.

Zastępca sekretarza Rady Danuta Bochyńska-Podloch omówiła propozycje ustosunkowania się do 5 wniosków z XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB skierowanych do Rady ŚlOIIB. Po dyskusji i głosowaniu nad każdym wnioskiem z osobna przyjęto uchwałę zatwierdzającą wskazane propozycje; zgodnie z treścią uchwały jeden z 5 wniosków zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Krajową Radę.

Zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn zaprezentowała efekty szkoleń online, organizowanych w 2020 roku przez ŚlOIIB i inne izby okręgowe lub stowarzyszenia naukowo-techniczne, oraz propozycje doskonalenia zawodowego w 2021 roku. Po dyskusji przyjęto uchwałą zmodyfikowane zasady dofinansowania szkoleń prowadzonych przez SN-T; szkolenia te będą teraz ogłaszane na platformie PIIB w celu skutecznego dotarcia z informacją o nich do członków ŚlOIIB.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka stwierdził, w odniesieniu do przedłożonego Radzie Sprawozdania z działalności OKK w 2020 roku, że odwołanie w grudniu jesiennej sesji egzaminacyjnej pozbawiło grupę blisko czterystu zakwalifikowanych kandydatów możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane jeszcze w tym roku. Wiosenna sesja egzaminacyjna planowana jest 28 maja 2021, jednakże PIIB powinna czynić starania o umożliwienie przeprowadzenia dodatkowej sesji z końcem lutego 2021 roku. Równocześnie wyraził najwyższe uznanie dla członków OKK oraz pracowników Biura ŚlOIIB za wielkie zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie wrześniowej sesji.

Ostateczne wyniki konkursu „Fotografujemy budownictwo 2020” i podjęte zarządzeniem przewodniczącego Rady postępowania wyjaśniające związane ze zgłoszonymi nieprawidłowościami omówił zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Radziewski.

Józef Kluska przedstawił daty oraz zasady przeprowadzenia w styczniu i lutym 2021 roku konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier” - w przyszłorocznym konkursie wezmą udział również członkowie Opolskiej OIIB; regulamin konkursu zatwierdzono uchwałą.

Po prezentacji przez Ewę Dworską uchwał OKR z przeprowadzonych kontroli przyjęto je uchwałą Rady. Również uchwałą zatwierdzono dofinansowanie nagród w konkursie Gliwickiego Oddziału SEP, za najlepsze prace dyplomowe związane z branżą elektryczną i pokrewnymi.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. temat organizacji jesienią przyszłego roku Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa i zbliżającego się jubileuszu 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Na zakończenie obrad Roman Karwowski - dziękując członkom Rady i pozostałych organów statutowych oraz pracownikom Biura ŚlOIIB za współpracę - złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Do życzeń dołączyła się dyrektor biura Zuzanna Królicka i pozostali uczestnicy spotkania.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony