All for Joomla All for Webmasters

RADA ŚlOIIB – 17.12.2015 roku

RADA ŚlOIIB – 17.12.2015 roku

W dniu 17 grudnia 2015 roku, w nowej siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w Katowicach – Giszowcu przy ulicy Adama 1b, odbyło się ostatnie w 2015 roku posiedzenie Rady ŚlOIIB. W tym samym czasie swoje posiedzenia miały również pozostałe organy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Franciszek Buszka – przewodniczący  Rady ŚlOIIB.

 

W trakcie posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB w dniu 17.09.2015 roku, zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, podjęto uchwałę o przyjęciu Protokołów z posiedzeń  Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w okresie od 17.09.2015 do 01.12.2015 roku oraz zapoznano się ze stanem środków finansowych ŚlOIIB. 

Posumowano temat realizacji wniosków przyjętych na XIV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB poprzez zatwierdzenie zaproponowanych uchwał.

Na posiedzeniu Rady przedstawiono aktualny stan prac nad modernizacją i wyposażeniem siedziby ŚlOIIB w Katowicach Giszowcu przy ul. Adama 1b.  

Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Andrzej Nowak, przekazał informacje na temat realizacji szkoleń w okresie trzech kwartałów 2015 roku, z uwzględnieniem szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, Placówki Terenowe oraz szkoleń organizowanych lub współorganizowanych w różnych formach przez ŚlOIIB („Spotkania z ekspertem”, „Podzielmy się wiedzą”, szkolenia w starostwie w Tarnowskich Górach, szkolenia w ramach konferencji, Regionalnych Dni Budowlanych, Forum Budownictwa Śląskiego oraz wyjazdów technicznych).

Rada ŚlOIIB podjęła uchwały zatwierdzające uchwały Prezydium Rady ŚlOIIB podjęte pomiędzy posiedzeniami Rady ŚlOIIB oraz uchwały o:                

-         przyznaniu pomocy finansowej członkowi ŚlOIIB,

-         powołaniu Zespołu organizacyjnego XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,

-         przyjęciu do wiadomości Uchwały OKR ŚlOIIB z kontroli działalności Rady w zakresie dofinansowań podnoszenia kwalifikacji doskonalenia zawodowego członków Izby.

Na zakończenie, członkowie wszystkich organów ŚlOIIB, złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony