All for Joomla All for Webmasters

PREZYDIUM RADY ŚlOIIB – 26.11.2015 roku

W dniu 26 listopada 2015 roku, w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Buszka – przewodniczący  Rady ŚlOIIB.

W posiedzeniu Prezydium Rady ŚlOIIB wzięli również udział przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  ŚlOIIB – Edmund Janic, wraz z członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej, rzecznik-koordynator Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – Krzysztof Ciesiński, oraz radca prawny ŚlOIIB Maria Wójcik.

W trakcie posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 29.10.2015 roku, zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, przyjęto informacje o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB oraz  stanie środków finansowych ŚlOIIB za dziesięć miesięcy 2015 roku. Wpływy kształtowały się w wysokości 77% , natomiast wydatki w wysokości 75% w stosunku do zaplanowanego wykonania rocznego.

Głównym punktem obrad był projekt prowizorium budżetowego ŚlOIIB na rok 2016. Po stronie wpływów przyjęto wielkości zbliżone do roku bieżącego, natomiast po stronie wydatków uwzględniono koszty działalności statutowej oraz koszty stałe utrzymania i wyposażenia biura, placówek oraz zatrudnienia. Przyjęty przez Prezydium Rady ŚlOIIB projekt prowizorium budżetowego będzie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie ŚlOIIB na najbliższym, grudniowym posiedzeniu.

Na posiedzeniu Prezydium omówiono i zakończono prace nad sposobem realizacji wniosków zgłoszonych przez naszych członków na XIV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB.

Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Andrzej Nowak, zgłosił zakończenie prac wykończeniowych
w nowej siedzibie ŚlOIIB, w Katowicach-Giszowcu. Dyrektor biura ŚlOIIB, Zuzanna Królicka, omówiła realizację etapowego przenoszenia siedziby z ulicy Podgórnej w Katowicach do siedziby w Giszowcu. Oficjalnie, od 01.01.2016 roku adresem ŚlOIIB będzie ulica Adama 1b w Katowicach-Giszowcu.
W Katowicach, na ulicy Podgórnej, działać będzie Punkt Obsługi Członków ŚlOIIB.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej ŚlOIIB.

Prezydium Rady ŚlOIIB podjęło uchwałę o dofinansowaniu wydawnictwa Monografii po XXII Ogólnopolskiej Konferencji „Ekologia a Budownictwo”, która odbyła się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 października 2015 roku.

Na zakończenie Prezydium, przewodniczący Rady ŚlOIIB, Franciszek Buszka, złożył gratulacje kolegom Andrzejowi Nowakowi i Grzegorzowi Gowarzewskiemu, którzy za swoją działalność na polu zawodowym i stowarzyszeniowym uzyskali tytuł Osobowości Budownictwa Śląskiego.

Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony