All for Joomla All for Webmasters

II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIBW dniu 20 czerwca delegaci z szesnastu okręgowych izb inżynierów budownictwa zebrali się ponownie w tym roku, tym razem na Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB, w celu uchwalenia zmian w Statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Był to drugi Nadzwyczajny Zjazd PIIB, pierwszy obradował 2 lutego 2007 roku. Mimo okresu wakacyjnego na Zjazd przybyło 167 delegatów, frekwencja wyniosła 83,1%. Obrady II Nadzwyczajnego Zjazdu odbywały się w sali konferencyjnej Warszawskiego Domu Technika NOT, przy ul. Tadeusza Czackiego, a przysłuchiwał się im podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

Nadzwyczajny Zjazd rozpoczął Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Apelował o owocne obrady, z uwagi na konieczność przyjęcia ważnych dokumentów dla dalszego działania Izby, spójnego funkcjonowania jej struktur, budowania i rozwoju dobrych relacji z członkami oraz umacniania prestiżu naszego zawodu.

Delegaci wybrali na przewodniczącego Zjazdu Wojciecha Płazę i pozostałych członków Prezydium Zjazdu oraz komisje zjazdowe.

Projekt zmian w statucie omówił Zbigniew Kledyński - wiceprezes Krajowej Rady PIIB, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB. Był to projekt rekomendowany Zjazdowi przez Krajową Radę, ze zmianami przygotowanymi przez Zespół ds. Statutu. Zespół został powołany na posiedzeniu Krajowej Rady bezpośrednio po XIV Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, składał się z przewodniczących okręgowych izb, a przewodniczył mu Mieczysław Grodzki – przewodniczący Mazowieckiej OIIB. Po wprowadzeniu do treści statutu zmian wg wniosku zgłoszonego do Komisji Uchwał i Wniosków II Nadzwyczajnego Zjazdu i przyjętego przez delegatów - pozostałe 3 wnioski dotyczące zmian w statucie zostały przez delegatów odrzucone - odbyło się głosowanie uchwały dotyczącej przyjęcia nowej wersji statutu. Za przyjęciem Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa głosowało 94,4% delegatów obecnych na Zjeździe, przeciw 3,7%, a 1,9% wstrzymało się od głosu.

Propozycje zmian w regulaminach organów krajowych i okręgowych odczytała sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka. Ponieważ do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły wnioski dotyczące zmian w regulaminach, w kolejnych głosowaniach delegaci przyjęli uchwały dotyczące wszystkich regulaminów.

Maria Świerczyńska

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony