All for Joomla All for Webmasters

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

W dniach 18 – 19 czerwca 2015 obradował w Warszawie przy wysokiej, ponad 90 - procentowej frekwencji, XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podsumowujący działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2014 roku.

Na Zjazd przybyli także liczni zaproszeni goście, wśród nich posłowie i przedstawiciele administracji państwowej oraz samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

W pierwszym dniu obrad delegaci z 16 okręgowych izb ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczących wszystkich krajowych organów statutowych przyjęli uchwałami sprawozdania oraz udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB.

Ważnymi punktami obrad drugiego dnia Zjazdu było podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PIIB oraz Zasadach gospodarki finansowej i przyjęcie budżetu na 2016 rok.

Projekt zmian w statucie omówiła szczegółowo przewodnicząca Komisji ds. Statutu. Za uchwałą w sprawie zmian głosowała ponad połowa delegatów, zabrakło jednak kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Ze względu na wagę statutu dla funkcjonowania samorządu, delegaci zdecydowali poświęcić tematowi zmian w tym dokumencie Nadzwyczajny Zjazd PIIB. Odbędzie się w on w dniu 20 sierpnia 2015.

Po zreferowaniu tematów finansowych przez skarbnika PIIB oraz dyskusji delegaci przyjęli uchwałami zmiany w Zasadach gospodarki finansowej i budżet na 2016 rok, a także sprawozdanie przewodniczącego zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków.

Maria Świerczyńska

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony