All for Joomla All for Webmasters

29 grudnia 2014 roku zatwierdzono dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku zatwierdzono dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tworzony był m. in. w oparciu o zapisy zawarte w przedstawionym przez komisję Europejską tzw. „pakiecie legislacyjnym” dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz o zapisy wynikające z Projektu Umowy Partnerstwa.


Informacje szczegółowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego można znaleźć na stronie internetowej: http://rpo.slaskie.pl
Zgodnie z RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowane będą zadania w ramach następujących priorytetów:

 • Priorytet I. Nowoczesna gospodarka
 • Priorytet II. Cyfrowe śląskie
 • Priorytet III. Konkurencyjności MŚP
 • Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 • Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Priorytet VI. Transport
 • Priorytet VII. Regionalny rynek pracy
 • Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 • Priorytet IX. Włączenie społeczne
 • Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
 • Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna
 • Priorytet XIII. Pomoc techniczna

Na terenie województwa będą funkcjonowały cztery Subregiony: Centralny, Północny, Południowy i Zachodni, stanowiące – zgodnie ze Strategią rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020 +”- obszary polityki rozwoju. Katowice wchodzą w skład Subregionu Centralnego.
W obrębie Subregionu Centralnego znajduje się:

 • - 14 miast na prawach powiatu, tj.: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze;
 • - 8 powiatów ziemskich, tj.: będziński, bieruńsko – lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański;
 • - 28 Gmin miejskich i miejsko-wiejskich;
 • - 31 Gmin wiejskich.

12 marca 2015 roku powołany został Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego. Rolą Komitetu Monitorującego jest monitorowanie realizacji programu operacyjnego, w tym między innymi przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów oraz wszelkich propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian Programu, przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie. Członkami Komitetu Monitorującego są również przedstawiciele naszej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy na strony:  
http://rpo-promocja.slaskie.pl/; http://rpo.slaskie.pl ; www.zarząd.slaskie.pl/article_bip/69977, na których można znaleźć bieżące informacje oraz harmonogram prowadzonych prac.

Ewa Dworska – sekretarz Rady ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony