All for Joomla All for Webmasters

PREZYDIUM RADY ŚlOIIB – 14.05.2015 roku

W dniu 14 maja 2015 roku
w Katowicach przy ul. Podgórnej 4,
odbyło się posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Buszka – przewodniczący  Rady ŚlOIIB .
W posiedzeniu Prezydium Rady ŚlOIIB wzięli również udział przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  ŚlOIIB – Edmund Janic, rzecznik-koordynator Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – Krzysztof Ciesiński, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB – Jerzy Dzierżewicz,
oraz radcy prawni zatrudnieni do obsługi prawnej członków ŚlOIIB oraz organów statutowych ŚlOIIB:
Maria Wójcik, Dominik Adamczyk oraz Karol Urban.
Rozszerzenie zakresu opieki prawnej członków ŚlOIIB było jednym z wniosków XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, a harmonogram konsultacji prawnych w placówkach terenowych zostanie wkrótce przedstawiony na stronie internetowej ŚlOIIB.

W trakcie posiedzenia przyjęto Protokoły z poprzednich posiedzeń Prezydium, zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, przyjęto informacje o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB oraz  stanie środków finansowych ŚlOIIB za I kwartał 2015 roku. Wpływy kształtowały się w wysokości 29% , natomiast wydatki w wysokości 20% w stosunku do zaplanowanego wykonania rocznego.

Szerzej omówiono przebieg XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,  podjęte na Zjeździe Uchwały, przyjęte wnioski oraz ich podział na grupy wg kompetencji rozpatrzenia.

Uczestnicy Warsztatów Szkoleniowych w Wiśle Jaworniku potwierdzili konieczność kontynuowania spotkań z przedstawicielami organów AAB oraz Nadzoru Budowlanego dla umożliwienia wymiany poglądów, omówienia najbardziej kontrowersyjnych przepisów oraz wypracowania jednolitego sposobu ich interpretacji.

Przyjęto informację na temat zaawansowania prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB oraz informację przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB o warunkach proponowanej umowy grupowego ubezpieczenia NNW na okres 2015-2016 i wyborze ubezpieczyciela. Po zapoznaniu się z ofertami, Zespół ds. NNW członków ŚlOIIB, postanowił ponownie przyjąć ofertę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Hanza Brokers Sp. z o.o., na okres jednego roku.

Podjęto Uchwały o organizacji konkursu fotograficznego „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2015” oraz  przyjęciu do realizacji wyjazdu techniczno-szkoleniowego do Szwajcarii, organizowanego przez  PZITS Katowice, we wrześniu bieżącego roku . 

Prezydium Rady ŚlOIIB podjęło uchwały o objęciu patronatem honorowym oraz wsparciu finansowym następujących konferencji i wydarzeń branżowych:
- XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo” ,
- 70 lecie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
- 80 lecie PZITB Oddział w Katowicach
Na zakończenie omówiono:
- realizację zakupu norm dla elektryków,
- realizację szkolenia i certyfikacji naszych kolegów przez firmę DEHN,
- zaawansowanie prac Zespołu ds. budownictwa na terenach górniczych,
- wyboru obiektów budowlanych proponowanych do umieszczenia w nowym wydawnictwie „wyszehradzkim”
oraz wysłuchano informacji kolegi Waldemara Szlepera o przewidzianych w miesiącu maju szkoleniach :  Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Serocku  i  szkoleniu dla członków OSD oraz OROZ Okręgowych Izb południowej Polski, które odbędzie się w Wałbrzychu.

Ewa Dworska- sekretarz Rady ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony