All for Joomla All for Webmasters

XIV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚlOIIB – 18.04.2015 roku

XIV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obradował w Katowicach w dniu 18 kwietnia 2015 w budynku Biuro Centrum przy ul. Mickiewicza 29. Delegaci podsumowali pierwszy rok pracy organów wybranych na IV kadencję.

Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Przy wysokiej, około      82. procentowej frekwencji delegaci wybrali Prezydium Zjazdu z przewodniczącym Janem Spychałą oraz komisje zjazdowe. Gościem Zjazdu z ramienia Krajowej Izby był prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który mówił o pracach samorządu na szczeblu krajowym, w szczególności działaniach PIIB dotyczących zmian legislacyjnych. Podkreślał jednocześnie wagę działań organów statutowych na szczeblu okręgów dla umacniania dobrego wizerunku naszego zawodu oraz potrzebę aktywizowania w pracach samorządu młodych członków.

Miłym akcentem było wyróżnienie 11 osób Dyplomami Ministra Gospodarki z okazji          25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz 3 osób Srebrną Odznaką Honorową PIIB.

W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili główne tezy swoich sprawozdań. Pełne teksty sprawozdań otrzymali delegaci z wyprzedzeniem wraz z zaproszeniem na Zjazd. Przewodniczący Rady podkreślił sprawne funkcjonowanie organów ŚlOIIB i podziękował osobom szczególnie zaangażowanym w pracach samorządu. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów i udzielili absolutorium Radzie za 2014 rok. Przyjęli zasady gospodarki finansowej i budżet na 2015 rok. Po dyskusji delegaci przyjęli w głosowaniu jawnym 2 ważne uchwały. Jedna z nich dotyczyła zwiększenia środków finansowych na modernizację i wyposażenie nowej siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu, druga dotyczyła zachowania zmniejszonego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 20 uchwał i 18 wniosków. Przyjęte przez Zjazd wnioski zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajowy Zjazd PIIB / Krajową Radę PIIB.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony