All for Joomla All for Webmasters

Konferencja VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Konferencja VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
na temat: „Dostosowanie wielkopłytowego i wielkoblokowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb” odbyła się w dniach 24 – 25 września 2014 w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

image


„Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” to doroczna konferencja organizowana w Katowicach od 2009 roku z inicjatywy Forum Budownictwa Śląskiego. Od 2011 roku, konferencja odbywa się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, ważnego wydarzenia w skali europejskiej.Tegoroczny IV Europejski Kongres MŚP obradujący w Katowicach w dniach 22 - 25 września 2014 pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic” został objęty honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Parlamentu Europejskiego.

 

Organizatorem VI Śląskiego Forum była Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach oraz Katowickim Oddziałem PZITB, a współorganizatorami: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Lubelska i Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Grupę partnerów instytucjonalnych stanowiły m.in. Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Dolnośląska, Kujawsko – Pomorska, Lubelska, Łódzka, Małopolska, Mazowiecka, Opolska i Świętokrzyska. W skład Rady Programowo – Naukowej VI Śląskiego Forum weszli znawcy tematu z polskich uczelni i Instytutu Techniki Budowlanej oraz samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.

Uczestników konferencji przywitali Franciszek Buszka – przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Tadeusz Wnuk – prezes Śląskiej Izby Budownictwa. Byli wśród zaproszonych m.in.: I wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, Andrzej Gościniak – przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Marzena Rzępołuch i Bogumiła Krystek – Kuncewicz z departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Jacek Szer – z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prezydenci śląskich miast, Andrzej Roch Dobrucki – prezes Krajowej Rady PIIB, Ryszard Trykosko – przewodniczący Zarządu Głównego PZITB i członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, byli przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z budownictwem i liczni przedstawiciele polskich uczelni technicznych, stowarzyszeń naukowo – technicznych i samorządów zawodowych.

Obrady konferencyjne zostały poprzedzone uroczystymi obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych, w trakcie których instytucje, przedsiębiorstwa i osoby wyróżniające się w branży przez swoją działalność zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi, resortowymi i nagrodami specjalnymi.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także koledzy ze ŚlOIIB. Grzegorz Gowarzewski otrzymał Odznakę Honorową Ministra Infrastruktury „ Za zasługi dla budownictwa”, Zdzisław Mądry i Dariusz Spiechowicz - Złotą, a Leszek Kaniowski i Tomasz Tyc - Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nagrodę specjalną - zaszczytny tytuł „Przyjaciela Śląskiego Budownictwa” przyznano profesorowi dr. hab. Marianowi Zembali za osobisty wkład naukowy w rozwój polskiej kardiochirurgii i transplantologii oraz za „kreatywne i profesjonalne organizowanie projektowania, finansowania i realizacji kompleksowej rozbudowy i modernizacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”. Jest on dyrektorem tej placówki, a w dziedzinie kardiochirurgii i transplantologii wybitnym i uznanym specjalistą.

Pierwszy wykład inauguracyjnej sesji konferencji wygłosił prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki nt. „Znaczenie, podstawowe problemy i założenia dalszej renowacji mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego. Uzasadnienie programu konferencji”. Kolejne wystąpienia wprowadzające dotyczyły działań programowych rządu w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego, form i instrumentów finansowania modernizacji i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego oraz problemów z wielką płytą w aspekcie technicznym i społecznym.

Założeniami programowymi konferencji były:

- Przywrócenie budynkom mieszkalnym sprawności technicznej poprzez ich modernizację i przystosowanie do aktualnych przepisów techniczno - budowlanych, wymagań użytkowych i technologicznych, które stwarzają nową jakość mieszkańcom;

- Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie wartości nieruchomości oraz atrakcyjności budynków i osiedla,

- Poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach – „humanizacja” blokowisk.

W trakcie dwudniowych obrad prelegenci zaprezentowali referaty w następujących blokach tematycznych:

- Budownictwo wielkopłytowe realizowane w Polsce w latach 1970 – 1990 z charakterystyką materiałowo – konstrukcyjną i oceną trwałości konstrukcji;

- Ocena stanu technicznego istniejących budynków wielkopłytowych w Polsce;

- Formy finansowania modernizacji i rewitalizacji budynków i osiedli z wielkiej płyty na przykładzie województwa śląskiego w latach 2014 – 2020;

- Remonty, naprawa, termoizolacja budynków z wielkiej płyty w celu podniesienia komfortu użytkowego mieszkań i ograniczenia strat energii cieplnej;

- Przebudowa (modernizacja) budynków wielkopłytowych w dostosowaniu do współczesnych wymagań;

- Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkopłytowych.

Zdaniem prelegentów nie budzą zastrzeżeń konstrukcje nośne budynków wielkopłytowych, które są bezpieczne i zapewniają długotrwałe użytkowanie, jeśli zostały wykonane zgodnie z projektem. Zdarzały się przypadki wykonania niezgodnego z projektem – te wady ujawniały się w trakcie użytkowania i były usuwane na bieżąco. Jednakże konieczność wykonania renowacji wynika z kończącego się 50-letniego okres użytkowania obiektów oraz potrzeby dostosowania obiektów do europejskich standardów, m.in. do ograniczania strat cieplnych. Wykonywanie prac termomodernizacyjnych jest też okazją do remontów elewacji, jak usuwanie nieszczelności i naprawa uszkodzonych złącz elementów.

Istotny problem stanowi sfinansowanie omówionych w czasie konferencji przedsięwzięć, dlatego znaczną część obrad poświęcono tematowi możliwości i sposobów pozyskiwania na nie funduszy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. O wsparciu finansowym wspominała także w wystąpieniu wprowadzającym w drugim dniu konferencji Joanna Drake - dyrektor departamentu MŚP i przedsiębiorczości Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorców i Przemysłu Komisji Europejskiej – gość specjalny IV EKMŚP, która zapewniając o kontynuacji działań KE związanych ze wspieraniem MŚP mówiła o negocjacjach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczących programu opiewającego na kwotę 25 miliardów euro z przeznaczeniem na renowacje budynków.

Wypracowane w trakcie pokonferencyjnego seminarium wnioski zostaną przekazane - wzorem lat ubiegłych - w formie Stanowiska końcowego wraz z Rekomendacjami do odpowiednich komisji tworzących prawo.

Uczestnicy konferencji otrzymali treść wykładów w wersji elektronicznej na płytce CD; treść wystąpień większości prelegentów VI Śląskiego Forum została zamieszczona także w specjalnym wydaniu Forum Budownictwa Śląskiego, którego wersja elektroniczna jest dostępna na stronie www.izbabud.pl .

Wydarzeniem towarzyszącym VI Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości była zorganizowana w dniach 24 – 26 września 2014 przez Katowicki Oddział PZITB przy wsparciu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa konferencja pn. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inżynierów budownictwa, nie tylko ze ŚlOIIB.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony