All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2021

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2021

 

1.1-1.2/R/2021

11.01.2021

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2/R/2021

01.02.2021

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3/R/2021

01.02.2021

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4.1-4.30R/2021

01.02.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

5.1-5.11/R/2021

01.02.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

6.1-6.4/R/2021

01.02.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

7.1/R/2021

01.02.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Małopolskiej OIIB

8.1-8.9/R/2021

01.02.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

9.1/R/2021

01.02.2021

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 132.11/R/2020 w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

Decyzja

nr 1-5/R/2021

01.02.2021

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

10/R/2021

25.02.2021

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/P/2021 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji okolicznościowego Festynu dla członków ŚlOIIB i ich rodzin oraz zaproszonych gości na terenie Parku Giszowieckiego, w dzielnicy Katowice Giszowiec, w terminie 29 maja 2021 roku

11/R/2021

25.02.2021

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2021 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie Okręgowego Turnieju Brydża Sportowego, który odbędzie się w dniu 29.05.2021 roku

12/R/2021

25.02.2021

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2021 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia terminów i miejsc zebrań przedzjazdowych delegatów na XX Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 19 - 22 kwietnia 2021 roku

13/R/2021

25.02.2021

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2021 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku w sprawie organizacji przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Katowicach regat żeglarskich w Pławniowicach k/Gliwic w dniu 28.08.2021 roku

14/R/2021

25.02.2021

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2021 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku w sprawie objęcia patronatem honorowym organizacji 59 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Twój Dom 2021” organizowanych w Bielsku-Białej w dniach 12-14 marca 2021 r. oraz 60 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Targów Techniki Grzewczej „Instal System 2021” organizowanych w Bielsku-Białej w dniach 24-26 września 2021 r.

15/R/2021

25.02.2021

w sprawie przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 30.12.2020 roku, 11.01.2021 roku oraz 01.02.2021 roku

16/R/2021

25.02.2021

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2020

17/R/2021

25.02.2021

w sprawie powołania XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz akceptacji dokumentów zjazdowych

18/R/2021

25.02.2021

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr 44/V/OKR/2020, 45/V/OKR/2020, 46/V/OKR/2020 z dnia 12.11.2020 roku oraz 50/V/OKR/2021, 51/V/OKR/2021, 52/V/OKR/2021, 53/V/OKR/2021 z dnia 18.02.2021 roku

19/R/2021

25.02.2021

w sprawie ustalenia miejsca i terminu obchodów 20-lecia powołania ŚlOIIB

20/R/2021

01.03.2021

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

21/R/2021

01.03.2021

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

22.1-22.7/R/2021

01.03.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

23.1-23.51/R/2021

01.03.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

24.1-24.21/R/2021

01.03.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

25.1/R/2021

01.03.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Małopolskiej OIIB

26.1-26.16/R/2021

01.03.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

27.1/R/2021

01.03.2021

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB

nr 8.9/R/2021 w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

Decyzja

nr 6-10/R/2021

01.03.2021

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania

w niniejszej sprawie

28/R/2021

01.04.2021

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

29/R/2021

01.04.2021

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

30.1-30.47/R/2021

01.04.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

31.1-31.11/R/2021

01.04.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

32.1-32.6/R/2021

01.04.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

33.1-33.7/R/2021

01.04.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

34.1/R/2021

01.04.2021

w sprawie skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 12 m-cy

35.1/R/2021

01.04.2021

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja

11-15/R/2021

01.04.2021

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

36/R/2021

08.04.2021

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2021 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 roku

37/R/2021

08.04.2021

w sprawie przyjęcia Protokołu Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 01.03.2021 roku oraz 01.04.2021 roku

38/R/2021

08.04.2021

w sprawie zasad prenumerowania czasopism przez członków ŚlOIIB oraz wykazu czasopism

39/R/2021

08.04.2021

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

40/R/2021

08.04.2021

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

41/R/2021

08.04.2021

w sprawie przyjęcia do realizacji i ustalenia warunków wyjazdu techniczno-integracyjnego

42/R/2021

30.04.2021

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

43/R/2021

30.04.2021

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

44.1-44.12/R/2021

30.04.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

45.1-45.4/R/2021

30.04.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

46.1/R/2021

30.04.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

47.1/R/2021

30.04.2021

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Mazowieckiej OIIB

48.1-48.11/R/2021

30.04.2021

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

16-20/R/2021

30.04.2021

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony