All for Joomla All for Webmasters

Egzamin na Uprawnienia Budowlane

Druki:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

Formularz osobowy

Obowiązujące formularze do dokumentowania praktyki zawodowej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki (wersja angielska)

Prośbą o wydanie zaświadczenia opiekuna praktyki 

Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanej przez OKK ŚlOIIB (2016)  

TERYT dla województwa Śląskiego

Obowiązujące akty prawne

 


 

Katowice, dnia 25 czerwca 2019 r.

 

K O M U N I K A T Nr 1/2019

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje,
że zgodnie z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu

przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach ul. Adama 1 b – pokój 203 (I piętro)

od dnia 1 do 19 lipca 2019 roku

po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów
na Portalu PIIB

 

Rejestracja elektroniczna już dostępna TUTAJ

 W przypadku problemów z rejestracją,
lub wyborem terminu złożenia dokumentów
prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
tel. 32-255-45-52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz dokumentów:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 2. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (oryginał, lub kopię potwierdzoną notarialnie bądź przez organ je wydający).
 3. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, lub kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający).
 4. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia) / zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia) / książka praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej
 5. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie
  - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 1. Formularz osobowy (2 egz.).
 2. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę (notarialnie potwierdzona kopia).*
 3. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów (kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający).*

 

Wykaz dokumentów dla osób, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji,
a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopia decyzji o odmowie nadania uprawnień
  - dotyczy to osób, które nie zdały egzaminu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej w kwocie 
  - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB. 
  Opłatę należy wnieść na podany poniżej numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 


 

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 22.11.2019 r.
Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu o egzaminie.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Franciszek Buszka


 

*Uwagi do pkt 7 i 8 Wniosku o nadanie uprawnień:

7. Uprawnienia osób potwierdzających praktykę zawodową. Ważne: Kserokopie uprawnień muszą być uwierzytelnione notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Śląską OIIB po 01.01.2003 r.)
8. Ksero zaświadczenia o przynależności do Izby osób kierujących praktyką z okresu potwierdzania praktyki

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Dokumenty proszę składać w skoroszycie zgodnie z kolejnością podaną na wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Drugi egzemplarz formularza osobowego należy złożyć osobno. Teczki na akta posiada komisja kwalifikacyjna.

 2. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5). W kolumnie nr 4 należy zliczyć na końcu całościową ilość odbytej praktyki zawodowej i podać zsumowany okres w miesiącach. Zestawienie powinno być podpisane zarówno przez praktykanta jak i opiekuna praktyki zawodowej.

 3. W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć dyplomy wraz z suplementami z I i II stopnia studiów.

 4. Patron zgodnie z przepisami może być osobą potwierdzającą jedynie dla praktyki projektowej.  Proszę skreślić odpowiednią informacje w oświadczeniu.

 


 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia w załączeniu "Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane"
obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości

Na podstawie tego programu są opracowane zestawy pytań obowiązujące w trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

program egzaminów  - część pierwsza
przykładowe pytania   - część druga

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

 

 

 

Oceń ten artykuł
(101 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
04
05
06
08
13
19
20
24
25
26
27
29
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony