All for Joomla All for Webmasters

Wytyczne zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane w ŚlOIIB

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – WAŻNE INFORMACJE
Wytyczne zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

EGZAMIN PISEMNY – 4 grudnia 2020 r.

godzina 9:00 – specjalność konstrukcyjno-budowlana

godzina 14:00 – pozostałe specjalności

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 • osoby zdające egzamin testowy zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka/przyłbica, rękawiczki w momencie przebywania w budynku
  z jednoczesnym zachowaniem co najmniej 2 m. dystansu od innych osób,
 • do budynku UŚ w Katowicach będą wpuszczane jedynie osoby zaproszone na egzamin na konkretną godzinę.,
 • w momencie wejścia na salę egzaminacyjną należy okazać dokument tożsamości
  ze zdjęciem oraz przedłożyć wypełniony druk oświadczenia COVID-19,
 • osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis,
 • wyniki egzaminu pisemnego (wg numeru identyfikacyjnego) zostaną opublikowane w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach oraz na stronie internetowej slk.piib.org.pl w dniu 7 września 2020r. Numerem identyfikacyjnym osoby egzaminowanej jest indywidualny numer (sygn. akt) wynikający z zawiadomienia o egzaminie– np. SLK/OKK/7131.7132/0000/00.

EGZAMIN USTNY – termin określony indywidualnie w zaproszeniu na egzamin

siedziba ŚlOIIB w Katowicach ul. Adama 1b

 

 • osoby zdające egzamin ustny zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka/przyłbica, rękawiczki w momencie przebywania w budynku
  z jednoczesnym zachowaniem odstępu co najmniej 2 m. od innych osób,
 • do siedziby ŚlOIIB w Katowicach będą wpuszczane jedynie osoby zaproszone na egzamin na konkretną godzinę.,
 • w momencie wejścia do siedziby ŚlOIIB należy okazać dokument tożsamości
  ze zdjęciem oraz przedłożyć obsłudze egzaminu wypełniony druk oświadczenia COVID-19,
 • osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis,
 • osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami, w postaci papierowej,
 • Informacje o wyniku egzaminu ustnego zostaną opublikowane w siedzibie ŚlOIIB
  w Katowicach oraz na stronie internetowej slk.piib.org.pl w kolejnym dniu roboczym po dniu egzaminu ustnego. Numerem identyfikacyjnym osoby egzaminowanej jest indywidualny numer (sygn. akt) wynikający z zawiadomienia
  o egzaminie, egzaminie – np. SLK/OKK/7131.7132/0000/00.

 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oprac. KKK PIIB 25.06.2020 r.

Oświadczenie Covid

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony