All for Joomla All for Webmasters

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2016

Składki członkowskie, oraz opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

image

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2016 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 70 zł.
Wysyłane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa druki przelewów uwzględniają powyższe zmiany.

Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

 

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2016 są następujące:

  • na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy),
  • na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych.

W związku z powyższym członkowie ŚlOIIB powinni uiścić następujące wpłaty:

  • na Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 348zł za 12 m-cy lub 174 zł za 6m-cy;
  • na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 142 zł (tj. 70 zł ubezpieczenie OC + 72 zł składka za12 m-cy).

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma „Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa TUTAJ, oraz na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków” został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony