Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach wysokiego napięcia z przykładem wykonania prac kontrolno -pomiarowych w sieci elektroenergetycznej

Kategoria
Szkolenia
Termin
9 październik 2019