All for Joomla All for Webmasters

Wpis na listę Śląskiej OIIB

PROCEDURA PRZYJĘCIA :

 

 

1. Osoba zainteresowana składa wniosek o wpisanie na listę członków Śląskiej OIIB wraz z następującymi załącznikami:

- oryginał uprawnień budowlanych (do wglądu) lub poświadczoną notarialnie kopię,
(W przypadku wysyłania wniosku pocztą i posiadania uprawnień budowlanych wydanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Śląskiej OIIB prosimy przesłać kserokopię uprawnień
.)

- kserokopia dowodu wpłaty tytułem wpisowego kwoty 100 zł

 
którą należy uiścić na konto ŚlOIIB:
 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695

(UWAGA – numer konta dotyczy tylko wpłaty wpisowego)

2. Skład Orzekający Rady ŚlOIIB sprawdza m.in., czy złożone dokumenty spełniają wymagania art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. oraz nadaje numer członkowski (ewidencyjny).

3. Rada ŚlOIIB na wniosek Składu Orzekającego Rady podejmuje uchwałę o wpisaniu bądź odmowie wpisania na listę członków ŚlOIIB.

4. Biuro Izby wysyła na adres wnioskodawcy:

- zawiadomienie o uchwale Rady ŚlOIIB, od której wnioskodawca może się odwołać do Krajowej Rady,

- informację o indywidualnych numerach kont bankowych, na które należy wpłacić składki członkowskie oraz ubezpieczenie OC.

- dane do aktywacji konta i logowania na portalu piib.

 Numery kont można sprawdzić na stronie internetowej
- zakładka Wyszukiwarka - Numery kont

5. Po wpłynięciu wpłat na konta zostaje wystawione w formie elektronicznej zaświadczenie o członkostwie.
Zaświadczenia w formie papierowej wystawiane są po zgłoszeniu.

 

Przyjęcie może nastąpić najwcześniej od pierwszego dnia następnego miesiąca
od wpłynięcia dokumentów do Biura Śląskiej OIIB.

Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.
 


 

Wniosek o wpisanie na listę członków
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 

otwórz plik [format .pdf]

 

Ponowny wpis na listę członków ŚlOIIB (po skreśleniu)

Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946) oraz uchwały nr 20/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (ŚlOIIB), informuje, że przed ponownym wpisem na listę członków ŚlOIIB, należy odbyć szkolenie uzupełniające.

W celu odbycia szkolenia, należy aktywować swoje konto na portalu PIIB znajdującego się na stronie www.piib.org.pl a następnie po zalogowaniu się odbyć szkolenie p.n.: „Szkolenie uzupełniające poprzedzające ponowny wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwaw systemie e-learningowym.

Dane do aktywacji konta dostarcza biuro ŚlOIIB.

Instrukcja dot. aktywacji konta oraz uruchomienia szkolenia
znajduje się na portalu PIIB w zakładce  pomoc.


 Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Początek strony