All for Joomla All for Webmasters

Poradnik budowlany – „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.”

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała poradnik  pt. „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” informujący o tym, jak poruszać się w nowych przepisach  dotyczących tzw. dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która zaczęła  obowiązywać od 19 września 2020 r.  oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązującego także od 19 września br. Poradnik dostępny jest  tutaj: OTWÓRZ

19 września zaczęły obowiązywać przepisy tzw. dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która dokonuje podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części. Tego samego dnia weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wprowadzające dodatkowe nowości, niekiedy dalej idące niż ustawa.  W związku z powyższym Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała poradnik informujący o tym, jak poruszać się w nowych przepisach. 
 
W poradniku podjęto tematy dotyczące m.in.
- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zaproponowane zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego,
- jak rozporządzenie doprecyzowało zapisy ustawy,
-  stara się także  odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości inżynierów budownictwa dotyczące nowych przepisów.
 
Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.
 
Umieszczono także odnośnik do przykładowej formy projektu budowlanego budynku mieszkalnego –  w zakresie stron tytułowych i spisów treści poszczególnych części nowego projektu budowlanego, a także inne ciekawe informacje oraz  materiały, w tym stanowiska organów administracji centralnej.
 
Link do poradnika: OTWÓRZ
 
Początek strony