All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB w Katowicach ze studentami Politechniki Śląskiej w Gliwicach - podsumowanie

W dniu 9 stycznia 2019 r. odbyło się na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami tej uczelni. W wydarzeniu wzięło udział liczne grono studentów Wydziałów: Budownictwa, Elektrycznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki, wypełniając prawie do ostatniego miejsca aulę uczelni.

Tematem spotkania były „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego)”. ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i zastępca przewodniczącego Tomasz Radziewski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka oraz członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Hieronim Spiżewski. Studenci dowiedzieli się jakie warunki muszą spełnić aby uzyskać uprawnienia budowlane oraz jakie korzyści wynikają z przynależności do Izby dla jej członków, oprócz możliwości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Dużo uwagi poświęcono także zagadnieniom etyki oraz odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa, wykonującego zawód zaufania publicznego.

W trakcie prelekcji, a także po jej zakończeniu studenci zadawali reprezentantom ŚlOIIB wiele ciekawych i stojących na wysokim poziomie merytorycznym pytań. Po zakończeniu spotkania przedstawiciele Izby zostali zaproszeni przez prof. Joannę Bzówkę, dziekana Wydziału Budownictwa, na Radę Wydziału, podczas której przewodniczący Rady ŚlOIIB w trakcie krótkiego wystąpienia zaproponował dalszą współpracę ŚlOIIB z Wydziałem Budownictwa.

W imieniu Rady ŚlOIIB oraz władz Politechniki Śląskiej dziękujemy przybyłym za aktywny udział w spotkaniu – za kilka miesięcy ŚlOIIB planuje powtórzenie tego typu wydarzenia.

(fotografie źródło: Politechnika Śląska)

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Początek strony