All for Joomla All for Webmasters

Narada szkoleniowa członków krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych PIIB

W dniach 12-14 września 2021 r. w Zabrzu odbyła się narada szkoleniowa członków Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w której udział wzięło 90 osób.

 

W naradzie szkoleniowej uczestniczyli również: Józef Kluska - członek Prezydium Krajowej Rady, Agnieszka Jońca - Krajowy Rzecznik odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator, Marian Zdunek - przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krzysztof Latoszek - przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz współgospodarze narady: przewodniczący organów Śląskiej OIIB z przewodniczącym Okręgowej Rady Romanem Karwowskim na czele.

Naradę prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Mecenas Krzysztof Zając przedstawił tematykę szkolenia obejmującą: działania dokumenty Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych w świetle obowiązującej Ustawy, Statutu i Regulaminów PIIB.

Wykład w formie warsztatów dotyczących zagadnień budżetowych: Kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu , kontroli funduszy statutowych oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych poprowadzili : zastępca przewodniczącej KKR Konrad Włodarczyk i Krzysztof Ciuńczyk członek KKR, jednocześnie skarbnik Podlaskiej OIIB.

Zagadnienia prawne Prawo dla Inżyniera - Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego – duże zmiany od 19.09.2020 r. przedstawił Tomasz Radziewski - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady ŚlOIIB.

Maria Tomaszewska-Pestka – przedstawiciel Ergo Hestii omówiła Ubezpieczenia OC w działalności zawodowej i społecznej.

W przerwie wykładów , przewodniczący OKR Dolnośląskiej OIIB Zbigniew Wnęk opowiedział o wakacyjnej wysokogórskiej wyprawie do Kirgistanu w góry Pamiru ilustrując relację pięknymi zdjęciami.

Naradę uzupełnił program techniczny w trakcie którego uczestnicy narady poznali Trasę Wodną Sztolni Królowa Luiza - jedną z najbardziej niesamowitych, podziemnych tras turystycznych w Polsce – najdłuższy podziemny spływ łodziami, w podziemnych korytarzach dawnej kopalni oraz zwiedzili zrewitalizowane obiekty naziemne Strefy Carnall Sztolni Królowej Luizy m.in. Akumulatorownię, Wieżę wyciągową, Budynek maszyny wyciągowej z najstarszą i najlepiej zachowaną, wciąż funkcjonującą maszyną parową w Europie.

Naradę zakończyło w dniu 14 września 2021 r.:

POSIEDZENIE CZŁONKÓW KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PIIB z PRZEWODNICZĄCYMI OKRĘGOWYCH KOMISJI REWIZYJNYCH.

Obrady prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W porządku posiedzenia ujęto podsumowanie zakończonej narady szkoleniowej , omówiono sprawy bieżące z działalności okręgowych i Krajowej Komisji Rewizyjnej, , omówiono bieżące prace Prezydium i Krajowej Rady PIIB m.in. ramowy regulamin obwodowych zebrań wyborczych. Szczegółowo przedyskutowano treść Instrukcji przeprowadzania przez Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli organów Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Instrukcję przyjęto Uchwałą nr 48/V/KKR /2021 z dnia 14.09.2021 r.

Zadania Komisji Rewizyjnych realizowane są poprzez kontrolę działalności statutowej, finansowej i gospodarczej naszego samorządu, dlatego ważnym elementem jest systematyczne doskonalenie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

Zabrze 17.09.2021 r.

Urszula Kallik

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony