All for Joomla All for Webmasters

IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości - 21-22 czerwca 2017 r.

Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt. „Program „Mieszkanie +”w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych”, organizowana w ramach przedsięwzięcia programowego pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym” obradowała w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz rektora Politechniki Śląskiej i marszałka województwa śląskiego. Organizatorami byli uczestnicy Forum Budownictwa: Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział PZITB w Katowicach, Śląski Oddział ITB, Wydziały Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej oraz Regionalna Izba Gospodarcza i Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przedstawiciele organów państwowych: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB, Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Podczas inauguracyjnej sesji, którą poprowadzili Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, nastąpiło podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach a Śląską Izbą Budownictwa. W tym dniu odbyły się jeszcze dwie sesje: nt. „Program „Mieszkanie +” w budownictwie” oraz „Poprawa komfortu użytkowania budynków - aspekty praktyczne”. W drugim dniu konferencji zaplanowano 2 sesje - „BIM i poszerzona rzeczywistość w budownictwie” i  „Utrzymanie i naprawa elementów konstrukcyjnych budynków” oraz trzecia sesja w budynku Wydziału Architektury P.Ś. nt. „Rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych”. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych miast i powiatów regionu śląskiego oraz kraju, podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi, a także organizacje producenckie i wykonawcze robót budowlanych. W konferencji uczestniczyli również członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele Opolskiej OIIB i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Forum było okazją nie tylko do uczestniczenia w bardzo ciekawych sesjach tematycznych, ale również do rozmów kuluarowych, między innymi z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Tomaszem Żuchowskim na temat będących na ukończeniu aktów prawnych: Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Początek strony