All for Joomla All for Webmasters

Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Placówce Terenowej ŚlOIIB z Bielsku-Białej – 8.09.2018 r.

Z okazji Dnia Budowlanych odbyło się w sobotę 8 września 2018 w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dębina” nad Sołą w Żywcu po raz kolejny spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla członków ŚlOIIB, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB z Bielska-Białej.

 

 

W spotkaniu wzięło udział 70 osób, członków ŚlOIIB oraz zaproszonych gości. Byli wśród nich przewodniczący organów statutowych ŚlOIIB, przedstawiciele samorządów terytorialnych powiatów bielskiego i żywieckiego, przedstawiciele firm budowlanych: Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Elmontaż Sp. z o.o., Renoplast Sp. z o.o, sponsorujących częściowo spotkanie, reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych z terenu Bielska-Białej, tj. Oddziału PZITB, Oddziału SEP i Beskidzkiego Oddziału PZITS.

W pierwszej części, szkoleniowej, prezentację nt. „Posadzki podniesione-wentylowane na tarasach i balkonach jako alternatywa dla posadzek układanych na zaprawie klejowej” omówił Maciej Drewnowski, przedstawiciel firmy Renoplast, a wykład nt. „Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę po nowelizacji Prawa budowlanego” wygłosił Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.

W części drugiej - opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej Józef Kluska powitał przybyłych na spotkanie. W swym wystąpieniu omówił działalność placówki oraz jej współpracę z lokalnymi oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski przedstawił działania prowadzone przez ŚlOIIB na rzecz członków, m.in. wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń seminaryjnych. Spotkanie z okazji święta budowlanych było też okazją do wzajemnych wyróżnień. Medale ŚlOIIB otrzymali Antoni Szlagor, burmistrz Żywca, oraz Krystyna Miazgowicz-Ślezińska, zasłużona członkini ŚlOIIB.

 

 

Uhonorowani A.Szlagor i K.Miazgowicz-Ślezińska w towarzystwie R. Karwowskiego i J. Kluski

 

Z-ca prezesa Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP Krzysztof Sitkiewicz przekazał na ręce przewodniczącego Rady ŚlOIIB Medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Karola Pollaka, za długoletnią owocną współpracę pomiędzy SEP i ŚlOIIB. W tej części spotkania burmistrz Żywca i starosta żywiecki przedstawili prezentacje dotyczące inwestycji budowlanych na terenie Żywca i powiatu Żywieckiego.

 

 

 

Po części oficjalnej znalazły się w programie spotkania występ zespołu góralskiego oraz zabawa taneczna. Przyjazna atmosfera z okazją do rozmów towarzyskich lub wymiany doświadczeń zawodowych sprzyjały integracji środowiska inżynierów budownictwa.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony