All for Joomla All for Webmasters

Dzień Inżyniera Budownictwa 26.10.2018 r.

W tym roku Dzień Inżyniera Budownictwa Śląskiej Okręgowej Izby Inżyniera Budownictwa, zorganizowany przez Punkt Informacyjny w Rybniku, świętowano w rybnickim Hotelu Politańskim.

Przybyłych na uroczystość przywitała Katarzyna Seweryn, opiekun Punktu Informacyjnego w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków organów statutowych ŚlOIIB zaproszeni goście. Byli wśród nich wiceprezydent Rybnika Janusz Koper, dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa i dr inż. Piotr Holajn, prodziekan ds. studenckich dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Piotr Średniawa, nowo wybrany na piątą kadencję przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB w latach 2010-2018 i przewodniczący Rady ŚlOIIB w latach 2002-2010, aktualnie Honorowy Przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Mariusz Czyszek, nowo wybrany prezydent Śląskiej Izby Budownictwa; PIIB reprezentował członek Prezydium Krajowej Rady Józef Kluska.

Poproszony o zabranie głosu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski mówił o potrzebie ścisłej współpracy ŚlOIIB z władzami samorządowymi miast i gmin województwa śląskiego, realizowanej m.in. przez wspólne szkolenia nt. Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do ustawy. Przekazał na ręce wiceprezydenta Janusza Kopera list gratulacyjny dla Piotra Kuczery wybranego ponownie już w pierwszej turze na prezydenta Rybnika, dziękując równocześnie za przekazane przez prezydenta list z życzeniami dla członków ŚlOIIB.

Zwracając się do pracowników naukowych Politechniki Śląskiej akcentował potrzebę kontaktu Izby z uczelniami technicznymi w celu budowania optymalnego programu nauczania, a w słowach kierowanych do prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa - wagę wspólnych przedsięwzięć w ramach Forum Budownictwa Śląskiego. W krótkiej prezentacji przypomniał o korzyściach, jakie zyskują inżynierowie budownictwa dzięki przynależności do ŚlOIIB. Są to m.in. ubezpieczenie OC i NWW, bezpłatny dostęp do programów przydatnych w pracy zawodowej inżynierów i szkoleń e-learningowych, znajdujących się na portalu PIIB, oraz bezpłatne porady prawników.

Dziękując Stefanowi Czarnieckiemu za przybycie, wręczył mu podziękowanie od Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa KR PIIB w trzeciej i czwartej kadencji, za ośmioletnią pracę w Krajowej Radzie PIIB. Równocześnie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film nt. zawodowych dokonań Stefana Czarnieckiego oraz jego zaangażowania na rzecz samorządu zawodowego na Śląsku i na poziomie krajowym; film został przygotowany na okoliczność uhonorowania Stefana Czarnieckiego podczas XVII Krajowego Zjazdu PIIB Medalem PIIB. Roman Karwowski zwrócił się również do przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów wyrażając nadzieję, że mimo różniącego się zasadniczo podejścia architektów i inżynierów budownictwa w kwestii zapisów w przygotowywanych ustawach dotyczących naszych zawodów, priorytetem będzie wspólne należyte wykonywanie powierzonych nam zadań. O Rybniku-„mieście z ikrą” mówił wiceprezydent miasta, posługując się ciekawą prezentacją pt. „Miasto przyjazne środowisku i mieszkańcom”. Niecierpliwie oczekiwane wyniki VIII edycji konkursu fotograficznego ”Fotografujemy budownictwo 2018” ogłosili Tomasz Radziewski, przewodniczący pięcioosobowego jury konkursowego i Zuzanna Królicka, sekretarz jury, równocześnie wyświetlono prezentację nagrodzonych przez jury zdjęć w poszczególnych kategoriach. Wyniki konkursu zamieszczamy na stronie…; wzorem lat ubiegłych 12 najwyżej ocenionych zdjęć będzie stanowić ilustrację izbowego kalendarza na 2019 rok. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii konkursowych otrzymają nagrody pieniężne, a wszyscy autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć dostali pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe.

Na zakończenie części „oficjalnej” organizatorzy zaprosili zebranych na uroczystą kolację. Wieczór uatrakcyjnił swoim występem młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny z Rybnika, wykonując światowe szlagiery, a później dobrą muzyką uprzyjemniał spotkanie prowadzący zabawę wodzirej.

W sobotnie przedpołudnie odbyła się wycieczka techniczna do Opactwa Cystersów w Rudach Raciborskich, podczas której jej uczestnicy zwiedzili odbudowane lub odremontowane pomieszczenia klasztorno-pałacowe i wysłuchali informacji o szczegółach wykonanych prac.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony