All for Joomla All for Webmasters

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle 8-10.05.2019 r.

W dniach 8 – 10 maja 2019 odbyły się w Wiśle-Jaworniku już po raz siódmy warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce współdziałania organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku.

Zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego warsztaty gromadzą od kilku lat przedstawicieli trzech podmiotów odgrywających główną rolę w procesie inwestycji budowlanych. Wspólne wykłady dotyczące interpretacji zmieniających się przepisów szeroko pojętego prawa związanego z budownictwem i dyskusja nad prezentowanymi tematami oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów napotykanych w praktyce zawodowej, służą lepszemu poznaniu specyfiki pracy poszczególnych podmiotów i pogłębieniu ich współpracy.

 

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów NB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wśród nich członkowie Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej wraz z przewodniczącymi wszystkich organów statutowych Śląskiej OIIB oraz przewodniczący okręgowych rad z Dolnośląskiej OIIB, Małopolskiej i Mazowieckiej OIIB. Na zaproszenie organizatorów przybyli również: Mariusz Trepka - poseł na Sejm, były wicewojewoda śląski, Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Daniel Biegalski - dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Bartłomiej Szcześniak - dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z zastępcą dyrektora Magdaleną Słysz-Wasiurą i Andrzej Macałka - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Warsztaty otwarli uroczyście Roman Karwowski - przewodniczący Rady ŚlOIIB, Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW) i Elżbieta Oczkowicz - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (ŚWINB), po czym odbyła się prowadzona przez nich pierwsza sesja warsztatów, adresowana do wszystkich uczestników szkolenia. Wykład nt. „Odpowiedzialność w procesie budowlanym w świetle orzecznictwa sądowego” wygłosiła Agnieszka Znamiec - naczelnik Wydziału Orzecznictwa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu NB. W następnym panelu dyskutowano na temat „Wybranych zagadnień z zakresu Prawa budowlanego”.

 

W drugim dniu szkolenia o problemach występujących w działalności organów państwowej inspekcji sanitarnej na terenie województwa śląskiego związanej z procesem inwestycyjnym mówiła Anna Gogola - kierownik Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. W swojej prezentacji zwracała m.in. uwagę na potrzebę opiniowania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z napotykanymi podczas odbiorów gotowych obiektów błędami w przyjętych rozwiązaniach lub brakami w dokumentacji. Na temat „Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wybrane zagadnienia” wypowiadali się natomiast przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału Infrastruktury ŚUW.

 

W kolejnych panelach poświęconych tematom: „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa budowlanego” i „Wybrane zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji oraz procesu budowlanego” na pisemne zapytania dotyczące interpretacji przepisów oraz kontrowersyjnych przykładów z praktyki zawodowej odpowiadali z ŚUW Adam Wolny - kierownik Oddziału AAB II instancji i z GUNB-u Norbert Książek; do dyskusji włączali się Bożena Goldamer-Kapała i Bożena Gindera-Malicka z ŚUW lub Magdalena Macha - zastępca ŚWINB oraz słuchacze. Równolegle zorganizowano dla zainteresowanych osób panele na temat problemów w zakresie postępowań odszkodowawczych, zmian w przepisach i aktualnym orzecznictwie w tym zakresie. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie członków Rady i OKR, podczas którego przewodniczący Rady Roman Karwowski odniósł się do treści ostatnich wersji projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa oraz działań PIIB w kierunku zapobiegania niekorzystnym skutkom wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie. Radca prawny ŚlOIIB Dominik Adamczyk przeprowadził też szkolenie na temat zagadnień, którymi zajmują się składy orzekające Rady powoływane do rozpatrywania spraw indywidualnych członków ŚlOIIB.

Podczas warsztatów była jak zwykle możliwość, oprócz wysłuchania ciekawych wykładów z interesującymi prezentacjami, uczestnictwa w dyskusjach, zarówno w czasie wykładów jak i podczas kuluarowych spotkań. W ostatnim dniu, podczas podsumowania szkolenia, Roman Karwowski i Bożena Goldamer-Kapała podziękowali prowadzącym oraz słuchaczom za aktywny udział i zaprosili na kolejne warsztaty za rok. Również zaproszeni goście, dziękując za możliwość uczestnictwa, pozytywnie oceniali idęę roboczych spotkań uczestników procesu budowlanego.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Początek strony