All for Joomla All for Webmasters

Dzień Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB

 

W roku bieżącym Dzień Inżyniera Budownictwa Śląskiej Okręgowej Izby Inżyniera Budownictwa zorganizowała Placówka Terenowa ŚlOIIB w Częstochowie w dniu 25 października w częstochowskim hotelu Grand”.

Przybyłych na uroczystość przywitali Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie i gospodarz tegorocznego Dnia Inżyniera Budownictwa. W spotkaniu uczestniczyli członkowie organów statutowych ŚlOIIB i zaproszeni goście. Byli wśród nich wiceprezydent Częstochowy Andrzej Babczyński, reprezentujący prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, i przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej – dr hab. inż. profesor PCz Marek Lis, dziekan Wydziału Elektrycznego, dr inż. Jacek Halbiniak w imieniu dziekana Wydziału Budownictwa PCz prof. Macieja Majora i dr inż. Renata Włodarczyk w imieniu dziekana Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz prof. Małgorzaty Kacprzak. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali Józef Kluska, członek Prezydium Krajowej Rady PIIB i Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, mec. Krzysztof Zając, inspektor ochrony danych osobowych w PIIB, i Stefan Czarniecki wiceprezes Krajowej Rady PIIB w latach 2010-2018. Poproszony o zabranie głosu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, dziękując za przybycie przedstawicielom władz Częstochowy i częstochowskiej uczelni, mówił o potrzebie kontynuowania nawiązanej współpracy z władzami samorządowymi miast i gmin województwa śląskiego, realizowanej m.in. przez wspólne szkolenia nt. Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do ustawy, oraz z władzami uczelni - w poczuciu wspólnej troski o przygotowanie do zawodu przyszłych inżynierów pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Wspomniał także o zorganizowanej przez ŚlOIIB przed tygodniem ważnej konferencji nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym” i Regionalnych Dniach Inżyniera Budownictwa, organizowanych przez poszczególne placówki terenowe ŚlOIIB dla członków ze swojego regionu, służące integracji środowiska.

Wiceprezydent Andrzej Babczyński odczytał „adres” prezydenta K. Matyjaszczyka oraz posługując się prezentacją opowiedział o ważnych inwestycjach ostatnio zrealizowanych, bądź planowanych w najbliższej przyszłości w Częstochowie. To m.in. zadaszenie sztucznego lodowiska, budowa pierwszego miejskiego parku wodnego, stworzenie promenady śródmiejskiej, budowa centrów przesiadkowych, czy przebudowa ciągów komunikacyjnych w mieście. Uroki i walory Częstochowy przybliżył także krótki film pt. „Jasne, że Częstochowa”.

Wyniki IX edycji konkursu fotograficznego ”Fotografujemy budownictwo 2019” omówił przewodniczący pięcioosobowego jury konkursowego Tomasz Radziewski, a na ekranie wyświetlono nagrodzone w poszczególnych kategoriach prace. Wzorem lat ubiegłych 12 najwyżej ocenionych zdjęć będzie ilustracją izbowego kalendarza na 2019 rok. Wszyscy autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a zdobywcom trzech pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii konkursowych przysługują ponadto nagrody pieniężne.

Zenon Panicz poinformował zebranych o uczestnictwie reprezentacji ŚlOIIB (w składzie Ciaszkiewicz Zbigniew, Czerwik Michał, Lewicki Celestyn i Panicz Adam) w I Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa zorganizowanych przez Mazowiecką OIIB w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Centralnego Sportowego Klubu "LEGIA" Warszawa i przekazał przewodniczącemu Rady ŚlOIIB zdobyte puchary.

Na zakończenie części oficjalnej mecenas Krzysztof Zając wygłosił wykład szkoleniowy nt. ochrony danych osobowych w PIIB, dotyczący dokumentacji oraz wdrażania środków technicznych i środków organizacyjnych RODO.

 

Wieczorem inżynierowie uczestniczyli w uroczystej kolacji będącej okazją do rozmów i dyskusji.

W sobotę gospodarze umożliwili wszystkim chętnym zwiedzanie pod opieką przewodniczki Sanktuarium na Jasnej Górze, a w tym: Bazyliki Jasnogórskiej, Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz Biblioteki, Skarbca, Muzeum 600-lecia Jasnej Góry, Bastionu Św. Rocha i Sali Rycerskiej oraz obejrzenie przed ratuszem repliki zabytkowej latarni wraz z pamiątkową tablicą. Powstała 5 lat temu z inicjatywy ówczesnego prezesa Zarządu Oddziału SEP w Częstochowie Zenona Panicza replika upamiętnia uruchomienie w 1887 roku w Częstochowie pierwszej na ziemiach polskich i drugiej w Europie sieci elektrycznego oświetlenia ulic, a ŚlOIIB jest jednym z jej fundatorów.

 

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Początek strony