All for Joomla All for Webmasters

Kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem” organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”. 

Z oczywistych względów spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Cisco Webex.

Spotkanie szkoleniowe w ramach ww. cyklu odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 17:00 – 20:00.

 

Temat szkolenia:
Działania inwestycyjne w obiektach objętych ochroną konserwatorską – uwarunkowania prawne, projektowanie i realizacja prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Prowadzący:
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk

Absolwent wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewód doktorski przeprowadził na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska, od 2009 roku pełni funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, członek zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wykładowca akademicki, autor prezentacji i publikacji związanych z problematyką ochrony zabytków, przeprowadził i nadzorował wykonanie remontów ponad 100 zabytkowych obiektów.

Program szkolenia:

1. Określenie wartości obiektu zabytkowego

- wartość historyczna
- wartość artystyczna

- wartość naukowa

 2. Formy ochrony konserwatorskiej

- wpis do rejestru zabytków
- wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa
- uznanie za pomnik historii

- utworzenie parku kulturowego
- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

3. Gminna Ewidencja Zabytków

- ustanawianie, zmiany, konsekwencje prawne
- charakter prawny gminnej ewidencji zabytków

- skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków
- procedura sporządzenia kart adresowych - udział społeczny, organy
- GEZ a prawo budowlane

4. Pozwolenia konserwatorskie a pozwolenia na budowę

- jakie prace wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego
- co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego

- pozwolenie na budowę i zgłoszenia wykonanie prac dla obiektów objętych ochroną konserwatorską
- kary za prowadzenie prac bez wymaganych pozwoleń

5. Kwalifikacje osób wykonujących prace przy zabytkach

- prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie
- badania architektoniczne
- roboty budowlane
- parki i inne zespoły zieleni
- badania archeologiczne
- projektowanie architektonicznie i budowlane

6. Kontrole obiektów zabytkowych

- kto przeprowadza kontrole
- uprawnienia osób kontrolujących

- zakres protokołu pokontrolnego
- decyzja o wstrzymaniu prac
- administracyjne kary pieniężne
- kary za niszczenie obiektów zabytkowych

7. Dofinansowanie prac przy zabytkach

- podmioty przyznające dotacje
- zakres działań przy zabytku objęty możliwością uzyskania dotacji
- programy rządowe

8. Na co należy zwracać uwagę podczas projektowania w obiektach zabytkowych

- układ elewacji
- szyldy i reklamy

- stolarka okienna i drzwiowa

9. Ocieplanie budynków zabytkowych

- czy możliwe jest ocieplanie z zewnątrz obiektów zabytkowych
- jak nie ocieplać obiektów zabytkowych

- jakie materiały stosować do ocieplenia wewnętrznego

10. Zmiany funkcji oraz rozbudowy obiektów zabytkowych

- nadbudowa obiektu zabytkowego
- adaptacja obiektu zabytkowego

- dostosowanie budynku zabytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
- rozbudowa obiektu zabytkowego

11. Jak odnawiać budynki zabytkowe

- renowacja elewacji ceglanej, kamiennej
- sztukaterie

- naprawy tynków
- izolacje przeciwwilgociowe
- pokrycia dachowe
- wzmocnienia konstrukcyjne fundamentów, stropów, elewacji, konstrukcji dachu, 

12. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w obiektach zabytkowych

- ogrzewanie gazowe – problemy z wentylacją
- wentylacja w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej 

- klimatyzatory w obiektach zabytkowych

 

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe członków ŚlOIIB
z obszaru Placówki Terenowej w Gliwicach.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 lutego 2021 r.

W odpowiedzi dostaną Państwo link z dostępem do szkolenia.

 

Chcemy umożliwić Państwu dyskusję i zadawanie pytań,
dlatego też informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona
– o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam,

Tomasz Radziewski

Opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach

Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony