All for Joomla All for Webmasters

7 - 8 czerwca 2016 - VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Konferencja VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt. „Wymogi techniczne i technologie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”, organizowana w ramach przedsięwzięcia programowego pn. „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast” obradowała w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z głównych organizatorów, wraz ze Śląską Izbą Budownictwa i Katowickim Oddziałem PZITB, obok innych podmiotów uczestniczących w Forum Budownictwa Śląskiego. Inauguracyjną sesję poprowadzili Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Po otwarciu konferencji i powitaniu uczestników przez prowadzących obrady, temat: „Oceny końcowe i rekomendacje VI i VII konferencji „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” przedstawili Tadeusz Wnuk i Kazimierz Konieczny, kierownik Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej, a „Informację o przebiegu i problemach realizacji zakończonej budowy Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice” - Andrzej Bauer, prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.

Tematy kolejnych sesji pierwszego dnia to: „Systemy ociepleń i termomodernizacji budynków” oraz „Finansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych budynków”, a drugiego dnia: „Wpływ nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej na zwiększanie efektywności energetycznej budynków” i „Prezentacje firmowe termomodernizacji budynków oraz rewitalizacji miast i osiedli mieszkaniowych”. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych miast i powiatów regionu śląskiego oraz kraju, podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi, a także organizacje producenckie i wykonawcze robót termomodernizacyjnych. Na konferencji byli również obecni członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele kilku okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Programowym celem konferencji jest uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w wyniku wdrażania programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a finansowym - zapewnienie maksymalnego publicznego wsparcia finansowego dla kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Początek strony