All for Joomla All for Webmasters

Druga konferencja VIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Jednym z wydarzeń towarzyszących VI Europejskiemu Kongresowi MŚP była II konferencja VIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt. „Systemy grzewcze (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz systemy wentylacji i klimatyzacji budynków”, zorganizowana w ramach przedsięwzięcia programowego pn. „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast” w audytorium Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach w drugim dniu Kongresu, tj. 11 października 2016 roku.

Stanowiła kontynuację i podsumowanie pierwszej konferencji VIII Śląskiego Forum, obradującej w dniach 7-8 czerwca 2016 r., a jej wiodącymi organizatorami była Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Izba Budownictwa oraz Katowickie Oddziały PZITB i PZITS. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych i gospodarczych, organizacji i instytucji należących do FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO, studenci i uczniowie szkół technicznych oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa śląskiego oraz samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Byli wśród nich m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury Tomasz Żuchowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko, przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Małgorzata Pilinkiewicz i przedstawiciele kilku okręgowych izb inżynierów budownictwa: Dolnośląskiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Opolskiej OIIB, Podkarpackiej OIIB i Zachodniopomorskiej OIIB.

Część merytoryczna konferencji została poprzedzona obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych 2016, które poprowadzili Tadeusz Wnuk, prezydent ŚIB, Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB i Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB. Miłym akcentem było wręczenie odznak honorowych osobom i instytucjom wyróżniającym się w pracy dla resortu budownictwa. Wręczali je Tomasz Żuchowski, Stanisław Gmitruk, Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka. Spośród członków ŚlOIIB Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP” otrzymał Józef Kluska, Srebrną Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” Danuta Bochyńska-Podloch i Roman Karwowski, Srebrną Odznakę Honorową PIIB Henryk Gonsior, Hieronim Spiżewski i Marek Wazowski, a Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” Grzegorz Bojanowski, Jerzy Dzierżewicz i Piotr Szatkowski.

Obrady konferencji prowadził dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Klaudiusz Fross. W autorskim wystąpieniu A.R. Dobrucki przedstawił referat wraz z prezentacją nt. ”Trwałość konstrukcji prefabrykowanych, prawda czy fałsz” podkreślając, że budownictwo z wielkiej płyty spełniało i nadal spełnia wymogi bezpieczeństwa także w obecnych czasach. W wystąpieniu wprowadzającym Tadeusz Wnuk omówił „Reasumpcję pierwszej konferencji „VIII Śląskiego Forum” w dniach 10-11 czerwca br. wraz z końcowymi ocenami i rekomendacjami – jako opracowanie zbiorowe członków Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowo-Naukowej” (opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej ŚIB), a Dobrosłąwa Kaczorek z ITB w Warszawie zaprezentowała temat „Modernizacja instalacji wewnętrznych w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych”. Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpień zgłoszonych Partnerów Merytorycznych, zajmujących się m.in. zaopatrywaniem budownictwa wielorodzinnego w systemy grzewcze oraz wentylacji i klimatyzacji.

Maria Świerczyńska

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z przebiegu Konferencji,
przygotowanego przez telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Link do reportażu:
https://drive.google.com/open?id=0B8SweH74S3KsSHF6TlRhSWxJWFE


 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony