All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach ze studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Spotkanie nt. „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)” odbyło się w formie wideokonferencji. Ze strony uczelni w spotkaniu uczestniczyła dziekan Wydziału Budownictwa prof. Joanna Bzówka i prodziekan prof. Mariusz Jaśniok oraz liczne grono studentów Wydziału Budownictwa. ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Roman Karwowski i zastępca przewodniczącego Tomasz Radziewski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka. Na wstępie spotkania Roman Karwowski podkreślił wagę współpracy ŚlOIIB z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej. Następnie Franciszek Buszka zaprezentował regulacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budowlanych, Tomasz Radziewski przedstawił działalność Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, zaś Elżbieta Godzieszka przybliżyła uczestnikom zagadnienia odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Początek strony