All for Joomla All for Webmasters

Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w PT ŚlOIIB w Gliwicach

Ostatni z serii tegorocznych Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa zorganizowała Placówka Terenową ŚlOIIB w Gliwicach w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

Organizowane z okazji Dnia Budowlanych spotkanie inżynierskie dla członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego odbyło się ponownie w zabytkowym budynku dawnej łaźni łańcuszkowej. Jest to wysoki na 10 m ceglany budynek z 1890 roku, który pierwotnie mieścił szatnię, łaźnię oraz markownię i służył górnikom za zaplecze socjalne. Był pierwszym tego typu obiektem na Górnym Śląsku; do lat dwudziestych XX wieku większość kopalń nie posiadała łaźni. Gdy kopalnia Królowa Luiza została unieruchomiona w 1998 roku - po 207 latach działalności - i zdecydowano o zmianie jej funkcji na muzealną, również łaźnia łańcuszkowa musiała zostać zmodernizowana. Aktualnie budynek stanowi przykład wzorcowej rewitalizacji i zachowując pierwotny układ pomieszczeń pełni funkcje gastronomiczną, wystawienniczą i turystyczną.

W atrakcyjnej sali konferencyjnej w industrialnym stylu zebrało się ponad dziewięćdziesięciu uczestników RDIB – członków ŚlOIIB z rejonu PT w Gliwicach oraz gości. Spotkanie prowadził opiekun gliwickiej placówki Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Witając zebranych, przedstawiał kolejno zaproszonych gości. Byli wśród nich główny inżynier Zabrza Grzegorz Janecki, który występując w imieniu pani prezydent Zabrza Małgorzaty Mańkę-Szulik odczytał jej słowa kierowane do uczestników RDIB, prodziekani Wydziału Budownictwa PŚ: dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, profesor PŚ, i dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ prof. dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego działający w obszarze funkcjonowania PT w Gliwicach lub pochodzący z obwodu gliwickiego, reprezentanci organizacji zrzeszonych w Forum Budownictwa Śląskiego, przewodniczący organów statutowych ŚlOIIB i reprezentanci organów krajowych PIIB.

W krótkim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski mówił o przygotowaniach do obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz o zbliżających się wyborach delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji. Miłym akcentem było wręczenie Złotych Honorowych Odznak PIIB Elżbiecie Nowickiej-Słowik i Tadeuszowi Sopacie.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali interesującej prelekcji dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pana Bartłomieja Szewczyka na temat etapów rewitalizacji kompleksu Sztolnia Królowa Luiza oraz skomplikowanych robót górniczych i budowlanych prowadzonych od 2009 do 2018 roku, gdy otwarciem turystycznej trasy wodnej udostępniono całość kompleksu do zwiedzania.

Po uroczystym obiedzie odbyło się zwiedzanie, pod opieką przewodników, zrewitalizowanych obiektów powierzchniowej zabudowy. Po powrocie kontynuowano koleżeńskie rozmowy przy smacznym poczęstunku, m.in. śląskim kołaczem. Oprawę muzyczną stanowił występ męskiego duetu wokalno-instrumentalnego. Sympatyczne spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony